#muteborg | Sverigedemokraterna i Göteborg

#muteborg

Som SD Göteborg flera gånger påpekat och uppmärksammat länge, så har staden en lång historia av dålig internkontroll. Revisorer från både inhyrda företag som de politiskt tillsatta revisorerna har misskött sina uppdrag på många sätt. Som en fyr i ett becksvart mediemörker så träder då Uppdrag Granskning fram och belyser de missförhållanden som råder. Nu senast i form av uppenbart fusk med redovisning av kvitton för representation under den nu mer famösa MIPIM träffen i Cannes.

Champagne_bottles_in_a_bucketMan kan ifrågasätta mycket i hela förfarandet av att närvara vid en mässa som knappast ger något för vilsna kommunpolitiker utan snarare är fiske i akvariet för slipade affärsmän och företag som letar efter nya lukrativa projekt, men även hur våra folkvalda styrande i Göteborgs kommunstyrelse, Anna Johansson och Annelie Hultén som i UG försöker släta över det som skett utan att ge ordentlig kritik till sina underordnade.

Tyvärr så är nog inte detta det sista vi kommer att få höra i historien men vi i SD Göteborg kommer även i fortsättningen att sätta alla Göteborgare högst i prioriteringen.

Se även Inga-Britt Ahlenius debattartikel i GP (12 nov) Del II (13 nov). Se även bland annat GP´s granskning av Grefab.