tidigare mandatperioder | Sverigedemokraterna i Göteborg

tidigare mandatperioder

Yttranden och Yrkande till kommunstyrelsen 2017

Yrkande_ks_dagvatten_konst
Yrkande SD Göteborgs plan för jämställdhet KS 2017-03-15 Ärende 2.2.4
Yrkande SD Reglemente för göteborgs stad KS 2017-03-15 Ärende X.Xdocx
Yrkande SD Remiss SOU 2016 69 KS 2017-03-15 Ärende 4.2docx
yrkande_ks_remiss_miljözoner
yrkande_ks_flygskatt

Yrkande SD Göteborgspriset för hållbar utveckling KS 2017-03-01 Ärende 2.2.5
Yrkande SD Europride 2018 KS 2017-03-01 Ärende 2.2.9
SD_Yrkande_kostnader för asylboende/nyanlända

Motioner: 2017
kommunalanställda_blogdivare
Motion i KF 170113 gällande kameraövervakning dygnet runt i alla SDN i Göteborgs Stad
trygghetslarm
etniska_föreningar 2
yttranderätt_motionär
Motion_åkareplatsen
Motion_stadsdelsnämnder
Motion_bostadsföretag

Motioner: 2016

Motion SD Kurs i dataprogrammering i Göteborg Stads kommunala skolor 2016-01-15
Motion SD Flyttning av fordon 2015-11-05
Motion SD Endgame Sverige 2025 2015-11-05
Motion SD Ungdomsbostäder 2015-10-08
Motion SD Matetiskt program Göteborgs stad 2015-09-10
Motion tillhandahålla digitala kopior kostnadsfritt

Motion_IS_lokalaordningsstadgan
Motion-om-att-inrätta-ett-återvändandecenter-i-Göteborg
Motion_station_olskroken
Motion SD Skansen Lejonet 2016-02-12docx
Motion_p_platser_saltholmen
Motion_förebygga självmord på älvsborgsbron 2015-10-05
Motion SD Lönesättning politiska sekreterare 2015-02-27
Motion_19/10_upprätthålla lokal ordningsstadga Tiggeri
SD Motion_09_02_Införa ett mångkulturellt bokslut 02/09
SD Motion_åldersbestämma ensamkommande ungdommar 09/09
SD_Motion_uthyrningspolicy
SD_motion_frivilliga_kostnader
SD_motion_migrationsverket
Motion SD Inkompetenta beslutsfattare 2014-11-22

Motion SD Tilläggshandling Västsvenska paketet 2015-02-27
Motion av Lars Hansson Elbilar
motion_GIIA
motion_munkebäcksrondellen
SD_Motion_tilläggshandling_västlänken.

SD_Motion_gustavIIAdolf

SD_Motion_lönesättning_pol_se
Motion K-bana
Könsstympning
Motion Västlänken_J1
Motion Götaälvbron_1
Motion inkompetens

Enkla Frågor
Enkel fråga SD KF 2015-10-08 Om den svarta bostadsmarknad
Krigshärdar i Göteborgs Närområde_Anneli Hulthen
Enkel Fråga i KF från SD ”Nya ekonomiska lösningar prövas” 150910
Interpellationer
Interpellation SD KF 2016-01-28 Unga som driver omkring i Göteborg
Interpellation SD KF 2016-01-28 Skolor med dåliga resultat
Interpellation SD KF 2016-01-28 Sexuella trakasserier
Interpellation SD KF 2016-01-28 Särskilt boende
trafiksituation_hasselblad
Interpellation SD KF 2015-10-08 Svarta hyreskontrakt
Interpellation SD KF 2015-10-08 ID kontroll
Interpellation SD KF 2015-10-08 Hemtjänst
Interpellation SD KF 2015-10-08 Fuskåkning
Interpellation grovt kriminella i GBG
interpellation_näringslivsklimat
Interpellation SD KF 2016-01-28 Böter för dålig skolmiljö
Interpellation SD KF 2015-10-16 cykelfartsgator
Interpellation SD KF 2015-10-19 Fiskebäck
SD_Tiggeri – följa ordningstadgar
Interpellation SD KF 2015-09-10 bostadsbrist
Interpellation SD KF 2015-09-10 ekonomi

 

Yttranden och Yrkande till kommunstyrelsen 2015-2016

SD_yrkande_ks_otillåtna_bosättningar
SD_yrkande_ks_bosättningslagen
SD_Yrkande_KS_Lilleby_Camping_nyanlända
SD_Yrkande_KS_omförhandla_migverket
SD_yrkande_KS_2_2_14_romskinkludering 02
SD_Yrkande_KS_2_2_13_bosättningsprocess_nyanlända
SD_Yrkande Rödgrön kompletterande budget
SD Yrkande Förslag på småhus på obebyggda tomter i Utby

Yrkande SD översyn av facknämnder KS 2016-02-10 Ärende 2.2.6docx
Yrkande SD Färdtjänstnämden eget kapital KS 2016-02-10 Ärende 2.2.5docx
Yrkande SD Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet KS 2016-02-10 Ärende 2.2.7 (version 02)docx

SD yttrande_ks_lundbyleden_brunnsbo
SD_yttrande_ks_2_2_4
SD_yttrande_ks_2_2_10
SD_Yttrande_KS_2_2_12_modulbostäder
Yttrande SD Färdtjänstnämnden KS 2016-03-02 Ärende 2.2.8docx
Yttrande SD Medborgarservice KS 2016-03-02 Ärende 2.2.2docx

SD_yrkande_modulbostäder_ks
SD_yrkande_ks_avsluta arbetet med modulbostäder
SD_yrkande_ks_ersättningsbelopp_fristående_2_2_4ver2
SD_yrkande_ks_p-verksamhet
SD_yrkande_ks_Främja jämnare fördelning av elever i behov_2_2_1
SD_yrkande_ks_detaljplan_västlänken 2_1_5
SD_yrkande_ks_antagande_detaljplan_västlänken 2_1_4
SD_yrkande_ks_Genomförandeavtal_västlänken2_1_3
SD_yrkande_ks_ersättningsbelopp_kommunal_2_2_5
SD_yrkande_KS_Utredningsarbete_LOV_2_2_14

Yrkande SD Taxor KS 2015-11-18 Ärende 2.1.9docx
Yrkande_SD ks_bygge_lorensberg_carlander
Yrkande_SD ks_sammanslagning
Yrkande SD Kommunikationsprogram KS 2015-11-18 Ärende 2.1.5docx
Yrkande SD Kommunstyrelsens reglemente KS 2015-11-18 Ärende 2.1.2docx

Yrkande SD Ny kommunallag (ver 02) KS 2015-10-21 Ärende 4.9
sd_yrkande_ks_fastigheter
sd_yrkande_ks_sammanslagning
Tilläggsyrkande SD Ägardirektiv Göteborgs Energi AB KS 2015-10-21 Ärende 2.1.4
Yrkande SD Handlingsplan ANDT KS 2015-10-21 Ärende 2.2.4

yttrande_ks_va-taxa
Yttrande SD Bildande av byggherrebolag KS 2015-10-21 Ärende 2.1.5
Yttrande SD fusion av dotterbolag KS 2015-10-21 Ärende 2.1.2
Yttrande SD handlingsplan fallskador KS 2015-10-21 Ärende 2.2.1docx
Yttrande SD handlingsplan räddningstjänsten KS 2015-10-21 Ärende 4.6docx
Yttrande SD Lönepolitisk målbild KS 2015-10-21 Ärende 2.2.8
Yttrande SD Åtgärdsprogram diskriminering KS 2015-10-21 Ärende 2.2.10docx
yttrande_ks_avfallstaxa
yttrande_ks_uppföljningsrapport_2_2015

SD yrkande Nej till majoritetsstyre Ny kommunallag 7/10
SD_yrkande Nej till nytt kulturhus i bergsjön
SD_yrkande_Charles_felix_2_1_2
SD Intern Service KS 2015-09-16 Ärende 2.1.4
SD_yrkande_4_3_gemensamt_ansvar_nyanlända

Yrkande SD Ny säkerhetsskyddslag KS 2015-09-09 Ärende 4.3
sd_yrkande_ks_stat_uppgifter
sd_yrkande_ks_plan_tiggare_mfl
Yttrande angående hjärnkontoret KS 2015-09-09 Ärende 2.2.3
SD_yttrande_Remissyttrande_116.15
yttrande_ks_dubbdäck
yttrande_26_8_4_3
yttrande_26_8_4_4
yttrande_26_8_4_6
sd_yrkande_ks_riktlinjer_socbidrag
yttrande_ks_ramberget
sd_yrkande_ks_trängselskatt
sd_yrkande_ks_fri_skola
sd_yrkande_ks_komm_skola

SD_Yrkande att folkomröstningen om trängselskatten ska följas och avskaffa trängselskatten snarast
SD_yttrande ang järnvägsplan för västlänken
SD_yttrande_bostad_ks_214
SD_yttrande_KS_bro_ks_63
SD_yttrande_ks_2_2_1
SD_yttrande_ks_2_2_7

2014 och tidigare

Kaj vid Röda Sten för kryssningsskepp: R. Quiding, T. Åvall – 2013

poseidon_gbg

Trygghetslarm: T. Åvall – 2012

Hjärtstartare: A. Steen – 2012

Bohusbana: D. Rondslätt, P. Ehn – 2012

Göta Älv bron: P.Ehn – 2012

Trängselskatt Folkomröstning: M. Jansson – 2010

Politiskt våld: M. Jansson – 2010

Stadsbana – M.Jansson 2009

Parkering: M.Jansson – 2008

Partistöd: M. Jansson – 2007

 

Interpellationer:

Bostadsfrågan för nyanlända

Fuktskadade Egnahems hus

Jan Borsing till KF