Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) om att utreda allmänhetens frågestund i anslutning till kommunfullmäktige

Ett fullsatt Kommunfullmäktige i Göteborg röstade igår ner förslaget om mer transparens i politiken.

”Göteborg behöver mer transparens och öppenhet kring ditt beslutsfattande. Av denna anledning har SD motionerat om att införa allmänhetens frågestund till Kommunfullmäktige. Det skulle göra det möjligt för medborgare att offentligt ställa frågor och utkräva sina politiker på ansvar i kommunens högst beslutande organ. Kritik och synpunkter kan göra Göteborg bättre. Detta röstades tyvärr ned av alla förutom Demokraterna. Vi kommer fortsätta kämpa för ett mer transparant Göteborg”

 

Rasmus Ragnarsson (SD

Läs hela motionen: Rasmus motion