Motion – ang Moderaternas nya giv. | Sverigedemokraterna i Göteborg

Motion – ang Moderaternas nya giv.

 

jörgenEn av det första saker jag gjorde som kommunfullmäktigeledamot var att lägga en interpellation ang Göteborgs lokala ordningsstadga.

10 § För insamling av pengar i bössor och liknande, som inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning, krävs tillstånd av polismyndigheten.

När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik och liknande krävs inte tillstånd.

Vi har alltså ett lokalt ”förbud mot tiggeri”. Min interpellation handlade om varför staden inte efterlever denna lokala föreskrift?
I samband med den, skulle jag också lägga in en motion om att förbjuda tiggeriet i staden. Interpellationen har dock dröjt  – och senast bordlades den. Nästa KF kommer den förhoppningsvis att komma upp. Intentionen var då att lägga en motion ang ett totalförbud mot tiggeri. I helgen beslöt dock Moderaternas stämma att vara för ett lokalt tiggeriförbud. I morse skrev Jonas Ransgård, Moderaternas gruppledare i Göteborg att de nu skulle verka för ett lokalt förbud. I synnerhet kring köpcentra och kollektivtrafik platser. Detta är inget mindre är rena slag i luften. Om han verkligen ville så skulle han sett till att vår lokala ordningsstadga redan följdes.  Detta föranledde mig till att snabbt skriva om min motion till dagens moderata utspel. Nu är det upp till bevis. Står verkligen moderaterna för vad de säger, eller kommer de återigen med tomma, betydelselösa ord?

Motionen i sin helhet nedan:

Upprätthålla vår lokala ordningsstadga i Göteborgs kommun.

På senare år har tiggeri på offentlig plats uppenbarat sig i många av Sveriges städer och orter. Göteborg är inget undantag. För kommuninvånarnas trivsel, välbefinnande och trygghet anser Sverigedemokraterna att offentligt tiggeri bör vara förbjudet. Olika undersökningar pekar på ett utbrett stöd för ett tiggeriförbud, och utöver det negativa och tråkiga inslag i gatubilden som det utgör så riskerar turister få ett felaktigt negativt intryck av vår kommun. Problemet är dessutom till största del ett importerat problem där medborgare från främst Rumänien och Bulgarien utgör den skara som tigger. Ett förbjud mot tiggeri botar naturligtvis inte fattigdom. Med det är inte Göteborgs uppgift att försörja andra länders medborgare. Till och med Rumäniens ambassadör Răduţa Matache anser att svenska kommuner skall förbjuda gatutiggeri.

Det är också viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att vi stävjar tiggeriet. Till skillnad från flera av våra grannländer som redan har ett förbud mot tiggeri har Sverige som helhet ännu inte ett sådant. Sverigedemokraternas åsikt på både lokal och rikstäckande nivå är att ett sådant förbud måste till snarast möjligt.

Vi anser tiggeriverksamhet skall motarbetas å det kraftigaste av kommunen och berörda myndigheter. För detta krävs bland annat att kommunens samarbete med Polismyndigheten utökas och förbättras och att den kommunala ordningsstadgan 10 § upprätthålls.

I staden finns redan en lokal ordningsstadga där det klart och tydligt framgår att för insamling i bössor och liknande krävs tillstånd från polismyndigheten. För oss Sverigedemokrater är detta liktydigt med tiggeri.

10 § För insamling av pengar i bössor och liknande, som inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning, krävs tillstånd av polismyndigheten.

När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik och liknande krävs inte tillstånd.

I debatten om den lokala ordningsstadga mot tiggeri (som finns i flertalet kommuner) hänvisa det ofta till Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslutat den 26 april 2011, om Salas kommuns ordningsföreskrifter. Där ett generellt förbud mot tiggeri på offentlig plats upphävdes.
1: En förvaltningsrättsdom är inte prejudicerande utan är en prövning av det enskilda ärendet. Således finns det inget hinder för Göteborg att tillämpa vår lokala ordningsstadga. Dessutom ansågs ”tiggeriet/insamlingen” i Sala vara av mindre omfattning och ansågs vara passiv.

Ingen kan väl påstå att mycket av det tiggeriet vi ser på gator och torg i Göteborg idag är passivt, eller av mindre omfattning.

2: I Rapporten ” Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare” från SKL kan man läsa:
” Sammanfattningsvis kan konstateras att utrymmet för att i lokala ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri är begränsat, men att en sådan möjlighet troligen finns. Framförallt torde det finnas en möjlighet att förbjuda tiggeri på livligt trafikerade platser, såsom exempelvis vid gallerior där ett stort antal personer passerar eller vid omstigningsplatser för kollektivtrafik.
http://skl.se/download/18.2371797b14a4dca6483fe13/1418804156789/SKL-juridiska-fragor-om-utsatta-EU-medborgare-2014-12-09.pdf

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på

Att Göteborgs kommun lever upp till de ordningsstadgar staden redan beslutat om.
Att Göteborg enligt SKLs uttalande kontinuerligt kartlägger platser som kan omfattas av ”livligt trafikerade platser” .
Att Göteborgs stad aktivt tillsammans med polismyndighet och andra berörda myndigheter inför och upprätthåller ett förbud mot tiggeri på ovanstående ”livligt trafikerade platser” .

Jörgen Fogelklou SD