Morgondagens kommunstyrelsemöte | Sverigedemokraterna i Göteborg

Morgondagens kommunstyrelsemöte

Sverigedemokraterna vill vara extremt tydliga: Vi kommer inte att vara en del i arbetet med att förankra övriga partiers misslyckade invandringspolitik.

Till morgondagens kommunstyrelsemöte finns det två, helt separata punkter på dagordningen som handlar om de temporära bostäderna staden vill bygga. Ett från Alliansen (som går ut på att bygga temporära bostäder – men på andra platser, och SDs yrkande – om att inte bygga några alls – oavsett plats) Här kommer vårt svar till alliansens yrkande – och vårt eget.

Sverigedemokraterna har tidigare yrkat om att stoppa planerna på de platser för temporära flyktingboendena som staden tagit fram. Alliansen röstade den gången nej. Nu yrkar Alliansen att just de platser som är föreslagna skall stoppas, och att man istället vill ta fram andra alternativa platser. Man får känslan av ”Gärna flyktingboende, men inte nära våra väljare”. Hade alliansen varit seriös med att inte vilja bygga på de föreslagna platserna skulle de bifallit vårt yrkande i Kommunstyrelsen 2016-02-03. Sedan börjat utreda andra platser.

Hela debatten om temporära modulhus för nyanlända är ett bevis på hur illa skött Sveriges invandringspolitik har varit, och fortfarande är. De styrande tillsammans med Alliansen i Göteborg vill hellre lägga minst 1 500 miljoner på 3000 personer här, än att använda en bråkdel av dessa pengar för att hjälpa flertalet flyktingar där de befinner sig idag, i närområden till katastrofområden. Det kommer alltså kosta ca en halv miljon kr per plats här. Hur många flyktingar skulle inte kunnat få en drägligare vardag för de pengarna?

Världsmästarna på flyktinghjälp, UNCHR, Läkare utan Gränser, World Food Programme m fl bönar och ber om mer medel. Medel som skulle hjälpa tiotusentals, ja hundratusentals fler. Dessutom, har vi gång på gång den senaste vecka hört att dessa 12 temporära modulhusen inte kommer räcker till. Vi måste bygga minst det dubbla. Var ligger logiken? 60 miljoner människor är på flykt världen över. Då vill de rödgröna + alliansen lägga miljarder på temporära modulhus i Göteborg.

Att hävda att ”vi måste fixa boende” är inte adekvat i sammanhanget. Anvisningslagen som börjar gälla from 16-03-01 säger ingenting om tidsperiod, och nämner heller ingen påföljd om lagen inte följs. Göteborg får mångmiljonbelopp i vitesböter för andra lagar som staden inte möter upp till. Bl a inom skolan, LSS, äldrevårdsplatser, förskolekön mm.  Om moderaterna menar allvar med en vilja ha en asylpaus, är det dags att man skrider till handling.

Sverigedemokraterna anser att våra gemensamma skattemedel först och främst skall gå till de som verkar och bor i Göteborg idag. Sedan har vi ett solidariskt ansvar att hjälpa andra. Det skall ske så ekonomiskt, solidariskt och rättvist som möjligt. Kommer man hit, får man ställa sig i bostadskö precis som alla andra. Det är dags att stå upp för det kommunala självstyret, och säga nej till vanstyret från Stockholm.
Av nämnda orsaker yrkar Sverigedemokraterna avslag på yrkandet 2.2.12 från M,L och KD.

Nedan följer vårt yrkande som är punkten efter alliansens på dagordningen som vi hoppas få bifall på.

”De är varken de bästa eller billigaste boendena” – Orden är från den dialog stadens politiker och tjänstemän har haft med Göteborgs invånare angående de planerade temporära bostäderna staden nu undersöker att bygga på 12 platser runt om i staden.  ”Varken de bästa eller billigaste”

– Kommunernas nya storsatsningar på flyttbara bostäder i moduler kan bli väldigt fel, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef vid Sveriges Byggindustrier. Han varnar nu för de tillfälliga bygglov som i stor omfattning planeras även i storstäder som Stockholm och Göteborg. Skälet till varningen är att de tillfälliga kvarteren tids nog måste flyttas. Det kommer att bli ”väldigt dyrt”. Han hävdar även att: – Det finns en uppenbar risk att man kommer bygga dåligt och trixa med avskrivningarna.

Branschföreningen Sveriges Byggindustrier har tidigare slagit larm om att de bostadskvarter med enbart tillfälliga bygglov som nu planeras, kommer att ge skyhöga månadshyror om allt räknas in. Det vill säga när alla kostnader måste slås ut på en begränsad bygglovstid om bara tio år eller, med maximal förlängning, inte mer än femton år. Han fortsätter:

Ett känt exempel från Västervik visar att modulhus får skyhöga månadshyror. Det kan handla om 19 000 kronor per månad för 70 kvadratmeter bostadsmodul, något som tidningen Dagens Samhälle i fjol synade i ett projekt med åtta stora modullägenheter i Ankarsrum. I den kostnaden ingick fortfarande inte mark och anslutningar, däremot avskrivning på bygglovstiden tio år.

Enbart byggkostnaderna för de planerade temporära modulhusen i Göteborg är beräknade till 1 500 miljoner. ”för att ta fram 3000 boendeplatser/1500 lägenheter är det beräknat att investeringskostnaden ligger på 1.5 miljarder mellan tummen och pekfingret, en prisuppgift som aktörerna indikerat är runt 100 miljoner per enhet” Vad ingår i dessa 1,5 miljarder? Tillkommer kostnader för VA, EL, vägbyggen, med mera? Vi beslutsfattare ska hantera skattebetalarnas pengar varsamt. Det går att ta fram både betydligt billigare och flexiblare lösningar. Dessutom på lämpligare platser än de föreslagna. Bland annat genom att inventera redan befintligt fastighetsbestånd och lokaler som kommunen äger.

Då frågan kan innebär ett stort onödigt ekonomisk åtagande för staden är det av vikt att ärendet hanteras skyndsamt i kommunstyrelsen. Stadens säger sig vara, en hållbar stad, öppen för alla. Dessa modulhus är allt annat än en ekonomisk hållbar lösning. Istället för att använda pengarna på ett kostnadseffektivt, långsiktigt och hållbart sätt, är resurserna förbrukade medan bostadsproblemet kvarstår. Sverige och Göteborg behöver en bostadspolitik med helhetssyn som syftar till att främja ett långsiktigt och hållbart bostadsbyggande – för alla grupper.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Kommunstyrelsen besluta:

Att avbryta arbetet med temporära bostäder.

Att hemställa till fastighetsnämnden och stadsdelarna att ta fram mer ekonomiskt hållbara alternativ än de extremt dyra temporära modulbostäderna.