Modulhusen visar en havererad asylpolitik | Sverigedemokraterna i Göteborg

Modulhusen visar en havererad asylpolitik

Publicerat i Aftonbladet 19/ 2016 http://www.aftonbladet.se/debatt/article22293314.ab

SD: Kostnaderna blir orimliga och bostäderna saknar beständigt värde

DEBATT. Byggande av modulbostäder är ett symptom på en misslyckad migrationspolitik. Kostnaderna blir helt orimliga och modulbostäderna saknar beständigt värde.

Asylmigrationen till Sverige blir allt svårare att hantera. Bara under 2015 anlände 162 000 asylmigranter, året dessförinnan 81 000. Prognoser för i år är osäkra men Migrationsverket anger en högre och en lägre nivå på 70 000 respektive 140 000. Detta orsakar ett antal problem i samhället, men vi vill nu belysa vad det innebär för bostadssituationen.

När befintliga boplatser på mer eller mindre lämpliga ställen nu helt enkelt håller på att ta slut så är vi tydligen på väg in i nästa fas, nämligen byggande av temporära så kallade modulbostäder.

 I Göteborg planeras just nu modulbostäder på tolv olika platser. Trots protester från boende i dessa områden har de rödgröna tillsammans med Alliansen beslutat (Kommunstyrelsen, den 10 februari) att fortsätta detta arbete. Vi i Sverigedemokraterna har röstat emot beslutet.

Kostnaderna blir nämligen orimligt höga. I Göteborg planeras sammanlagt 3 000 platser till en kostnad som preliminärt uppskattas till en och en halv miljard (!) kronor. Elementär matematik ger vid handen att det skulle bli en halv miljon per plats och då talar vi endast om den initiala kostnaden för själva byggnationen.

Samtidigt föreligger en akut resursbrist inte minst i stadens invandrartäta stadsdelar, där vi redan har en alarmerande social problematik att hantera.

Vi kommer att få se modulbostäder på fler håll i Sverige om inte asylpolitiken skärps. En aspekt på detta är att medan vanliga fastigheter i princip har ett beständigt värde så ska modulbostäderna rivas efter ett antal års användning. Sålunda slösar man med allmänna medel och skjuter egentligen bara problemen framför sig.

I Göteborg har planerna resulterat i protester i synnerhet från grannarna i villaområden, men vi vill framhålla att nya asylboenden är olämpliga även på andra platser. Den otrygghet många känner blir ju inte mindre allvarlig bara för att den berör ett annat bostadsområde.

Bostadspolitik ska vara långsiktig. De flesta, inklusive Sverigedemokraterna, är överens om att regler för byggande behöver förenklas. Samtidigt har regelverket ett syfte. Ingen vill se att människor i vårt land bor i undermåliga eller till och med farliga bostäder.

Vi är alla bekanta med debatten om bostadssegregation och kontrasten mellan rik och fattig, mellan villaområde och betongförort. Om lösningen med modulbostäder implementeras brett tar vi diskussionen med bostadssegregation och klyftor i samhället till nästa icke önskvärda nivå. När det nu ska panikbyggas riskerar vi att begå allvarliga misstag och kringgå både regler och grannarnas synpunkter.

Budskapet från Sverigedemokraterna är alltså glasklart. Vi vill inte se några modulbostäder någonstans. Det är konstgjord andning för en migrationspolitik som kom till vägs ände redan förra året, om inte betydligt tidigare.

Det finns i Sverige en utbredd insikt att asylmigrationen i dess nuvarande form ska upphöra och ersättas med ett kontrollerat antal kvotflyktingar och att vi därutöver mer effektivt hjälper flyktingarna i deras hemregioner. Liksom inrikesminister Anders Ygeman (S) anser vi dessutom att ett betydande antal migranter ska avvisas och då kan vi börja avveckla asylindustrin.

Vi i Sverigedemokraterna är knappast ensamma om att se detta. Men för närvarande är det just vi som protesterar i både ord och handling.

Roger Hedlund

Mikael Eskilandersson

Jörgen Fogelklou