Moderaterna och Alliansen sviker återigen Askimsborna | Sverigedemokraterna i Göteborg

Moderaterna och Alliansen sviker återigen Askimsborna

Antagande av detaljplan för bostäder norr om Askimsviken.

Återigen ser vi hur Moderaterna, tillsammans med övriga Alliansen går ihop med den Rödgrön röran.

Byggnadsnämnden beslutade den 15 december 2015 att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Bostäder norr om Askimsviken. Totalt rör det sig om 5 hyreshus med ca 95 lägenheter. Moderaterna har länge varit emot denna detaljplan. En detaljplan som förövrigt strider mot översiktsplanen. Vill man ändra kraftigt i stadens översiktsplan, bör man ta upp den för förnyad utredning. Att återigen frångå översiktsplanen tar bort tilltron till de politiska beslut som fattas i Göteborgs stads kommunfullmäktige.
I dagens kommunstyrelsemöte Röstade tyvärr Alliansen + De rödgröna att antaga detaljplanen för bostäder i Askimsviken.
Enligt oss ännu ett svek mot de väljare man påstår sig företräda.

Sverigedemokraterna fortsätter vara det enda konsekventa alternativet inom Göteborgspolitiken.