Misstag eller mygel? SD Göteborg anmäler återigen staden till förvaltningsrätten. | Sverigedemokraterna i Göteborg

Misstag eller mygel? SD Göteborg anmäler återigen staden till förvaltningsrätten.

Sverigedemokraterna anmälde detta till förvaltningsrätten redan den 29/11!

Det feministiska styret i Göteborg skickade in fel remissvar till Justitiedepartementet angående
Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser”.

Den 9:e november beslutade Göteborgs kommunstyrelse att bifalla Alliansens förslag i sin helhet som remissvar till Justitiedepartementet. http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/9E1D303CCE73ED1BC12580750022B782/$File/protokoll_20161109.pdf?OpenElement

Sidan 43, § 680 Dnr 1276/16
Beslut Enligt yrkande från M, L och KD:

”Som Göteborgs Stads yttrande över utredningen ”jämn könsfördelning i bolagsstyrelser” (Ds 016:32) översänds yrkande från M, L och KD den 3 november 2016 till justitiedepartementet.”  I det svaret, som alltså är det som skall skickas in till justitiedepartementet framgår det tydligt att de motsätter sig kvotering.

Länk till handlingarna: http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/36AC9D9833A40981C125805D005C4DF6/$File/4.2_20161109.pdf?OpenElement

Går man in på justitiedepartementets hemsida i aktuellt ärende finns de olika instansernas remissvar, däribland Göteborgs stads.  Men döm om vår förvåning – där ligger inte Alliansens yttrande som svar. Istället är det stadsledningskontorets yttrande som är inskickat. I det yttrandet står det att Göteborgs stad inte tar ställning om kvotering (sidan 6). Göteborg har alltså skickat in ett remissvar som går tvärtemot det som beslutades i kommunstyrelsen. Detta är högst anmärkningsvärt! Det betyder att beslutsfattare inte får ta del av de demokratiskt förankrade remissyttranden som underlag.
Hur många gånger har detta hänt tidigare?

http://www.regeringen.se/remisser/2016/09/remiss-av-ds-201632-jamn-konsfordelning-i-bolagsstyrelser/.
Då Göteborg i folkmun kallas ”Muteborg”, och att de styrande politikerna har uttalat sig om att man måste ”runda hörn” och ”ta konsekvenserna” senare litar vi helt enkelt inte på dessa. Vi beslöt oss för att kolla upp just detta ärende och upptäcker att ett grovt fel begåtts. Är det en slump att vi hittar det enda felet som begåtts? Eller måste vi börja titta flera år tillbaka? Vem är den skyldige till att detta flagranta fel har begåtts? Vem ska följa upp och säkerställa att rätt beslut genomförs, eller i alla fall att rätt beslut skickas vidare? Har ens alliansen reagerat på att deras svar ignorerats?

Sverigedemokraterna anmälde (via Staffan Levinsson) detta förfarande till förvaltningsrätten redan den 29/11.