Miljöpartiet tar inget ansvar med dyr vindkraft | Sverigedemokraterna i Göteborg

Miljöpartiet tar inget ansvar med dyr vindkraft

Publicerat på GP  17 /6 2015
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2674002-miljopartiet-tar-inget-ansvar-med-dyr-vindkraft

Det är hög tid att avsluta den onödiga och kraftigt subventionerade utbyggnaden av dyr ineffektiv vindkraft. I synnerhet i Hake fjord, skriver Mats Eriksson (SD) och Jörgen Fogelklou (SD).

Sverige har i dag en i stort sett koldioxidneutral energiproduktion. Vi har dessutom ett stort överskott på elproduktion. Det är en av orsakerna till att elpriset är så lågt. Ett elöverskott vi exporterar med förlust. Förenklat kan man säga att konsumenterna via elcertifikaten betalar den gröna elen för att sedan se den skickas över gränsen.

Ulf Kamne med flera miljöpartister nämner att Göteborg måste ta sitt klimatansvar. Något staden är bra på. Vi firar i dag att Göteborg blivit utsedd till årets klimatkommun. Vi har också den lägsta halten av kvävedioxid sedan mätningarna började på 1970-talet. Om alla kommuner följde Göteborgs exempel skulle vi nå en fossilbränslefri fordonsflotta redan 2025. Riksdagens uppsatta mål är 2030. Men att gå så långt att hävda att vi måste ha energiproduktion i form av dyr vindkraft, vars ansökan dessutom redan fått ett avslag i mark- och miljödomstolen är inte att ta ansvar. MP vill nu placera om vindkraftverk som kommer för nära farlederna. Hur ska det ske? Parken har begränsad yta vilket gör det svårt med omplacering.

Varnande exempel i Vänern

Att uppfylla klimatåtaganden måste göras på ett ansvarsfullt sätt. Både ekonomiskt och effektivt. Det gör man inte genom att satsa på något man från början redan vet kommer bli ekonomiskt ohållbart. Ett av den senaste tidens skräckexempel är vindpark Vänern. Så sent som i höstas gick ägarna Karlstads och Hammarö kommuner in med ytterligare 30 miljoner kronor i stöd. Trots en redovisad förlust på 83,5 miljoner. Till råga på allt har nu ytterligare ett kraftverk havererat i parken.

Förespråkarna för Hake Fjord vindkraftspark hävdar att 200 GWh kommer att produceras. Det är överoptimistiskt, 140 GWh är mer realistiskt. Det beror på att vindkraftverken bara genererar märkeffekt vid optimala förhållanden.

Det är hög tid att avsluta den onödiga och kraftigt subventionerade utbyggnaden av dyr ineffektiv vindkraft. I synnerhet i Hake fjord, där ett rikt fritidsliv med fiske, segling och rekreation förekommer.

Mats Eriksson (SD)

ledamot miljönämnden VG-regionen.

Jörgen Fogelklou (SD)

distriktsordförande SD Göteborg