Kritiken av SD klingar falskt | Sverigedemokraterna i Göteborg

Kritiken av SD klingar falskt

Publicerat på GP 19/9 2016  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2837652-kritiken-av-sd-klingar-falskt

Sverigedemokraterna företräder en ”öppen svenskhet” – en mindre snäv definition på vem som är svensk. Men blundar inte för de problem vi ställs inför i ett samhälle utan någorlunda gemensamma normer och där man kanske inte ens talar samma språk, skriver Jörgen Fogelklou (SD) och Markus Wiechel (SD).

Replik

SD:s ideologi, 13/9

Vi är vid det här laget luttrade, det vill säga vi är vana vid att de mest skruvade anklagelser riktas mot vårt parti, Sverigedemokraterna. Angreppen handlar dock allt mer sällan om sakpolitik. I stället, som i Daniel Gabrielssons inlägg på GP Debatt, blir vi föremål för en sorts kvasidebatt som går ut på att vi skulle vara extrema. Och nu är vi inte bara, enligt Gabrielsson, rasister och fascister utan också fanatiker.

Vad gäller sakpolitiken är vi i Sverigedemokraterna egentligen ”mainstream” i ett nordiskt perspektiv. Den migrationspolitik vi företräder, som Gabrielsson finner så obegriplig, är i väsentliga avseenden redan implementerad i till exempel Norge och Danmark. Dessa länder är ju inte extrema, utan välfungerande nordiska demokratier.

I själva verket är vår migrationspolitik den mest humana, eftersom vi budgeterar för ökade anslag till FN:s flyktingorgan, UNHCR. Medan Sverige varje år öser tiotals miljarder över flyktingindustrin för att upprätthålla en i längden ohållbar politik, så dras matransonerna in i flyktinglägren.

De migranter som kan betala smugglare favoriseras utan att deras identitet ens kontrolleras, medan mer sårbara individer i flyktinglägren negligeras. Vi hävdar att det är en felprioritering.

Finns ett svenskt folk

Sen är Sverige lite ovanligt i ett annat avseende. Många av våra intellektuella, bland dem Daniel Gabrielsson, blir provocerade av att man framhåller att det finns ett svenskt folk. Det gör det. Vi i Sverigedemokraterna företräder en ”öppen svenskhet” alltså en mindre snäv definition på vem som är svensk, men vi blundar inte för de problem vi ställs inför i ett samhälle där det inte finns någorlunda gemensamma normer och där man kanske inte ens talar samma språk.

Det står var och en fritt att inbilla sig det ena och det andra och kalla oss både fascister och fanatiker. Frågan är bara om dessa epitet inte börjar klinga ganska falskt vid det här laget och i själva verket säger mer om den som använder dem så vårdslöst än om oss.

Jörgen Fogelklou (SD)
distriktsordförande Göteborg

Markus Wiechel (SD)
riksdagsledamot socialförsäkringsutskottet
migrationspolitiske talesperson