Kommer Moderaterna rösta på sitt egna förslag? | Sverigedemokraterna i Göteborg

Kommer Moderaterna rösta på sitt egna förslag?

Vi har nu gång efter annan läst om hur moderaterna tyckts ändra sina uppfattningar.
Trots hög svansföring i media och debatten har de aldrig röstat för dylika skarpa förslag.  På förra veckans kommunstyrelsemöte kom SDs motion ”om att säga upp avtalen med migrationsverket” upp. På denna motion, lade moderaterna ett yttrande. Moderaterna höll i sak med oss, de skrev om flyktingpaus men ansåg att man inte bör säga upp avtalen utan man skulle istället omförhandla dem.

Till onsdagens kommunstyrelsemöte har SD nu lagt ett yrkande, helt baserat på moderaternas egna ord.
Vågar Moderaterna backa upp sina egna ord? Och hur ska man förklara sitt agerande inför väljarna?

Nedan följer vårt yrkande till kommande kommunstyrelsemöte!

Yrkande angående omförhandla avtal mellan Göteborgs stad och migrationsverket.

Sverigedemokraterna har tidigare motionerat om att säga upp det avtal staden hade med migrationsverket.  Vår intention var naturligtvis att säga upp avtalen med migrationsverket. Sen eventuellt förhandla om ett nytt. Motionen avstyrktes i Kommunstyrelsen (2016-04-06).  Motionen skrevs den 2015-05-06 och mycket hann hända på ett år. Den nya anvisningslagen kom i stånd 2016-03-01 och ersatte de flesta avtal Göteborg hade med migrationsverket. Staden har dock kvar avtal angående mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.

Moderaterna skrev ett yttrande till vår motion där man bl.a. kan läsa följande:

”Sverige har tagit ett stort globalt ansvar för de människor som söker trygghet undan krig och katastrofer. Men sensommaren och höstens kraftiga tillströmning av flyktingar har inneburit ett så kraftigt mottagande att resurserna att ge ett värdigt och kvalitativt mottagande nu är på bristningsgränsen. Därför anser vi att Sverige och Göteborg bör få en flyktingpaussamt att ” Göteborg bör med vårt utsatta läge få respit i fördelningen mellan kommuner.”

Vi Sverigedemokrater är naturligtvis glada att Moderaterna nu så öppet delar vårt synsätt. Men tyvärr avspeglades inte deras intentioner i voteringen av vår motion.

Vidare kunde vi läsa att Moderaterna faktisk ändå vill omförhandla avtalen med Migrationsverket.

”Vi anser dock inte att en framkomlig väg för att nå hit är att säga upp de två avtal kring ensamkommande barn som staden har tecknat med migrationsverket. Istället bör dessa omförhandlas med Migrationsverket och ske parallellt med nationella åtgärder för att dämpa antalet asylsökande”.  

Sverigedemokraterna föreslår kommunstyrelsen:

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera en omförhandling med migrationsverket, i syfte att Göteborgs kommun i enlighet med ovan får till en flyktingpaus vad gäller ensamkommande flyktingbarn.