Katastrofläge för den svenska skolan | Sverigedemokraterna i Göteborg

Katastrofläge för den svenska skolan

Pressmeddelande:

Carina_Herrstedt2För första gången någonsin visar PISA att de svenska eleverna presterar under OECD-genomsnittet inom alla tre kunskapsområden. Sverigedemokraterna ser med stor oro på den resultatförsämringen som PISA påvisar, där Sverige är det land inom OECD med sämst utveckling.

Carina Herrstedt, skolpolitisk talesperson, kommenterar:

– Det ser bedrövligt ut på alla sätt och vis. Vad som oroar är samtidigt att skillnaderna mellan olika grupper är så stor. Att lågpresterande elever tappar ännu mer. Pojkar presterar mycket sämre än flickor och elever med utländsk bakgrund hamnar långt efter. Inom matematik tillhör 59 % av de utlandsfödda eleverna den lägsta kunskapsnivån. För elever med svensk bakgrund är siffran 22 %.

– Det finns stora strukturella problem att ta i tu med. Kommunaliseringen har varit ett stort misslyckande och den fria etableringsrätten för friskolor förstärker idag problemen inom den svenska skolan. Vi har samtidigt en invandringspolitik som slukar resurser inom skolan och som bidrar till att försvåra situationen. Sverigedemokraterna vill förstatliga skolan och reformera regelverket för friskolorna.

– Det är samtidigt inte seriöst av Socialdemokraterna att lägga ansvaret för misslyckandet på den borgerliga regeringen. Socialdemokraterna bär ett minst lika stort ansvar för dagens katastrofala situation. Denna rapport är till större del en utvärdering av den socialdemokratiska skolpolitiken snarare än den borgerliga skolpolitiken, även om regeringen naturligtvis också har ett ansvar.

Mer info