Kaos i Göteborgs komunstyrelse, sandlådefasonerna fortsätter. | Sverigedemokraterna i Göteborg

Kaos i Göteborgs komunstyrelse, sandlådefasonerna fortsätter.

Kaos i Göteborgs kommunstyrelse, sandlådefasonerna fortsätter.

Till dagens kommunstyrelsemöte fanns det ett gemensamt yrkande från övriga partier om ”det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på sexuella trakasserier”, ett yrkande även vi SD står bakom och yrkade på. Vi skrev ett tilläggsyrkande som följer:

Yrkande om förnyelse av det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på sexuella trakasserier

SD Stödjer yrkandet från S, M, MP, V, L och KD.

Sexuella, fysiska och psykiska trakasserier, mobbing, utfrysning, utnyttjande av ställning och härskarmetoder kan ta sig många uttryck. Resultatet är att personalen mår dåligt och inte känner tillit till sina medarbetare eller chefer. Under metoo-kampanjen har ett viktigt problem lyfts. Här måste staden lyfta på varje sten och städa bort skräpet. Alla måste även vända blicken inåt sig själva och inse att man inte alltid själv är ofelbar eller utan skuld.

Ett första steg mot inkludering kan vara att låta SD stå med på yrkandet.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att även SD får stå med på yrkandet från S, M, MP, V, L och KD.

Vi stödde alltså yrkandet, och tyckte vi borde kunna stå med på det. När vårt tilläggsyrkande kom upp började kaoset!

Övriga partier, (förutom Moderaterna ) ville från början avstyrka vårt tilläggsyrkande,  och hävdade att vi inte fick eller kunde lägga ett sådant yrkande. Stadsjuristen som var på plats hade inga invändningar alls, vårt yrkande var alltså helt enligt reglerna. Mötet ajournerades, två gånger!

Kommunalråd Herr Daniel Bernmar (V) var mycket upprörd och ville stryka sig från ursprungsyrkandet ifall Sd tilläts vara med.  Mycket upprörda känslor.

KS beslutade sedan i en ordningsfråga att SD inte fick lägga sitt yrkande. Detta är unikt och mot alla demokratiska principer. Även Moderatern tvingades backa.

Sverigedemokraterna inkom med följande protokollsanteckning:

Yrkande om förnyelse av det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på sexuella trakasserier

SD har i en ordningsfråga blivit nekat att ställa ett yrkande i KS.

För första gången har SD blivit nekat av KS att lägga ett yrkande. M stödde förslaget från början, men efter påtryckningar, härskarmetoder och utnyttjande av ställning så fick även M ge efter. Detta visar på att övriga partier bryter mot §2 Kommunallagen om likabehandling. Likaså visar det att i just ett yrkande mot mobbing så tillämpar de övriga partierna mobbing mot SD.

SD är oroliga för att det demokratiska spelreglerna ska gälla alla utom SD. Det är mycket möjligt att KS hade kunnat bli fällt i förvaltningsrätten för sitt agerande. Det som håller på att hända är att man börjar närma sig det arbetssätt som diktaturer har tillämpat genom tiderna. Genom att stigmatisera och förtrycka grupper, och frånta dessa grupper sina rättigheter ställs de helt utanför samhället och inflytande. Sverige har en regeringsform som mycket tydligt klargör hur vårt samhälle ska styras. Vidare gäller kommunallagen §2 om alla kommuninvånares likabehandling.

SD föreslår att de övriga partierna läser dessa lagar innan man kväver SD:s rätt att lägga yrkanden i kommunstyrelsen.

SD har under 3 år på stadsledningskontoret försökt vara ett föredöme genom att jobba hårt och seriöst med sina uppgifter. Vidare försöker vi möta våra kollegor med respekt. Tyvärr har de övriga partiernas fördomar kvarstått, och då vissa partier velat samtala med oss eller stödja våra förslag har de tillrättavisats av de övriga partierna.

SD kallar detta organiserad mobbing och organiserad utfrysning.

 

Nu får det vara slut med sandlådefasonerna!
SD jobbar seriöst och man måste sluta att frysa ut oss i frågor vi är rörande överens om.