Invandrare är den nya underklassen | Sverigedemokraterna i Göteborg

Invandrare är den nya underklassen

Ur GP debatt 10 december 2014

Bijan Zainali (S) skriver i GP (4/12) att Sverige behöver sina invandrare. Detta påstående är symptomatiskt för en ständigt minskande socialdemokratisk rörelse som tappat fotfästet och famlar i mörkret, skriver David Lindh (SD).

Fattig_tiggareFör det första har Sverige en asylinvandring som går ut på att hjälpa människor på flykt. Att motivera ett behov av människor på grund av deras härkomst eller situation är snudd på rasism i sig och en djupt felaktig värdegrund. Finns det behov av fler människor för en ökad tillväxt är knappast asylinvandring en lösning. Traumatiserade människor, ofta från regioner med låg eller ingen tradition av utbildning utgör en dålig grund för växande företag eller högre kompetens bland anställda.

Herr Zainali är en av de invandrare som lyckats väl i det Svenska samhället. Tyvärr ser inte livet lika ljust ut för en majoritet av de invandrare som kommit till vårt land de senare decennierna. En strid ström av rapporter från förorter visar på ett enormt utanförskap med arbetslöshet, bostadsbrist, trångboddhet och kriminalitet. Med en politik som går ut på att planlöst fylla landet med asylsökande så är det samma grupp som får dra nitlotten och leva i ett permanent utanförskap.

Socialdemokrater påpekar gärna att klasskillnader ökar i Sverige och det stämmer. Tyvärr så är det just nya invandrare som står för den nya underklassen och det är den förda migrationspolitiken som är orsaken. Att hävda annat visar enbart på den verklighetsflykt som allt för många i välmående medelklass befinner sig i.

De tidiga insatser och den långsiktiga politik som Bijan efterlyser finns i vår politik. Vi ser ett tydligt samband i stor invandring och ökat utanförskap vilket inte går att bortse från. Skillnaden är att vi vill förbättra hela Sverige – på riktigt.