Initiativärende till nästa kommunstyrelse | Sverigedemokraterna i Göteborg

Initiativärende till nästa kommunstyrelse

Till nästa kommunstyrelsemöte har sverigedemokraterna Göteborg skickat in följande initiativärende att ta ställning till:

Yrkande: Införa ett nytt tvingande arbetssätt inom socialnämnden i Göteborgs kommun att anmäla till polisen vid kännedom eller misstanke om att någon varit delaktig i IS-relaterad brottslighet.

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

  1. Social resursnämnd  skall vara skyldig att rapportera till polisen/åklagare då de får kännedom eller misstanke om att någon begått eller varit delaktig i IS-relaterad brottslighet och/eller krigsförbrytelser.

Yrkandet

Stockholms stad har beslutat att inleda ett samarbete med polis och åklagare, detta för att försöka hantera problematiken kring de som återvänt från terrorgruppen IS.

Man har beslutat om att ett förändrat arbetssätt inom socialnämnden som innebär att socialnämnden skall tipsa polisen när de får kännedom om eller misstänker att någon varit delaktig i terrorhandlingar inom/för IS och återvänt.

Det förändrade arbetssättet har ett tydligt politiskt stöd i Stockholm stad där Stockholms moderata finansborgarråd Anna König Jerlmyr och socialborgarrådet Jan Jönsson från Liberalerna har uttalat sig mycket positivt om arbetssättet i Sveriges radio och Sveriges television. Andra som uttalat ett tydligt stöd för arbetsmetoden är chefsåklagare Lise Tamm vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet liksom polisens krigsbrottskommission vilka välkomnar samarbetet.

Därutöver applåderar även den välkände terrorforskaren Magnus Ranstorp initiativet.

I TT säger han citat:

”– En eloge till den politiska ledningen i Stockholm. Det här visar vad som går att göra om man inte är passiv utan visar ledarskap. Det här är en politik som skapar förutsättningar för att få resultat. Det är precis det här vi behöver. Malmö, Göteborg och Örebro borde studera hur Stockholm gör”, slut citat.

Sverigedemokraterna yrkar på att Göteborg skall uppvisa samma ansvarstagande ledarskap och genast införa samma arbetssätt även här i Göteborg.

De styrande politikerna i Göteborgs Stad får nu återigen en unik möjlighet att visa att man står på rätt sida av historien.

Yrkandet i Word-format: