Interpellation till Axel Josefsson (M) kommunstyrelsens ordförande ang IS terrorister | Sverigedemokraterna i Göteborg

Interpellation till Axel Josefsson (M) kommunstyrelsens ordförande ang IS terrorister

Idag (2019-04-12) har SD Göteborg skickat in följande interpellation ställd till Axel Josefsson (M), detta med anledning av debatten om ”återvändande” IS-terrorister.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående återvändande IS-terrorister till Göteborg.

Runt 300 personer har sedan 2012 rest till konfliktområden runt Syrien och anslutit sig till IS, den islamska staten. Ungefär hälften av dessa tros redan ha återvänt till Sverige.

Nyligen kunde vi, enligt SÄPO, ta del av att 41 kommuner redan kan eller kommer tvingas hantera svenskar som rest till IS-kontrollerade områden. Göteborg är en av de utpekade kommunerna.

Vi vet sedan tidigare att Göteborgs stad har exporterat flest IS-terrorister av alla Sveriges kommuner.  Sverigedemokraterna har länge drivit frågan om hur Göteborg bör ställa sig till IS och IS-terrorister. Vi har motionerat om förbud mot IS-propaganda. Vi har yrkat i kommunstyrelsen att vi som politiker ska uttala oss om att IS-terrorister inte skall känna sig välkomna till Göteborg.  Nu senast yrkade SD på att social resursnämnd skall vara skyldig att anmäla misstänkta terrorister till polisen. Detta har Stockholm redan valt att göra.

Ett initiativ som den välkände terrorforskaren Magnus Ranstorp välkomnar.

”– En eloge till den politiska ledningen i Stockholm. Det här visar vad som går att göra om man inte är passiv utan visar ledarskap. Det här är en politik som skapar förutsättningar för att få resultat. Det är precis det här vi behöver. Malmö, Göteborg och Örebro borde studera hur Stockholm gör”, slut citat.

I GP den 11 april 2019 säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson (M) att några sådana planer inte finns i Göteborg. ”-Vi har inte upplevt att det finns ett behov av det”

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

Hur många återvändande IS terrorister finns det idag i Göteborg?

Hur många fler förväntas komma de närmaste åren?

Vilka åtgärder har vidtagits för att förhindra att dessa terrorister, ofta hyllade i sina egna kretsar, inte utför bestialiska gärningar i Göteborg?

Hur väl fungerar Göteborg Stads arbete med att förebygga och förhindra återrekrytering till våldsbejakande terrororganisationer?

Tycker kommunstyrelsens ordförande att en ”orosanmälan” är tillräckligt för att bekämpa återvändande IS-terrorister?

Hur säkerställer Göteborg Stad att bidrag inte betalas ut till föreningar som visar stöd för eller har kopplingar till olika terrororganisationer och antidemokratiska krafter? (Exempelvis Islamska brödraskapet, studieförbundet Ibn Rushd).

Utöver det som Göteborg Stad redan gör idag, finns det andra saker som kommunstyrelsens ordförande vill se att Göteborg Stad gör för att förhindra rekrytering till våldsbejakande terrororganisationer?

 

 

Jörgen Fogelklou
Ledande oppositionsråd Göteborg (SD)

(Interpellationen i PDF-format här)