Integrationen kräver ny sorts politik | Sverigedemokraterna i Göteborg

Integrationen kräver ny sorts politik

Publicerad på GP 22/4 2015

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2692086-integrationen-kraver-ny-sorts-politik

Rusta upp skolan och låt staten ta över ansvaret. Och lägg om migrationspolitiken. Först då kan vi få integrationen att fungera, skriver Lars Hansson och Jörgen Fogelklou (SD).

Integrationsutmaningen

Tidigare artiklar: 21/4

Hela Sveriges skolresultat rasar och är nästan i fritt fall i jämförelse med omvärlden. Att som alliansen skylla på rödgrönt styre i 20 år i Göteborg, när man själv suttit på makten i Sverige under åtta år tyder bara på att man inte haft några egna idéer. Till råga på allt sitter de i dag och tycker i princip likadant om allt. SD är den enda oppositionspartiet i Göteborg.

Den kraftigt ökade asyl- och anhöriginvandring vi nu upplever slukar oerhörda ekonomiska resurser. Många av de ungdomar som nu kommer har liten eller ingen skolgång alls bakom sig. Många har stora läs- och skrivsvårigheter eller är till och med analfabeter. Hur väl vi än vill, ser vi hur stadsdel efter stadsdel kräver mer och mer pengar då budget efter budget spricker. Staden gör för första gången på länge ett plus- minus noll resultat. Över en miljard kronor går i dag till försörjningsstöd.

I den absoluta toppen

Sverigedemokraterna har ofta lyft fram det skolsystem som finns i vårt grannland Finland. Ett land som ligger i den absoluta toppen när det gäller elevernas skolresultat. Förutom friskolereformen, begränsat vinstuttag, med mera så finns det en konsensus bland de finländska politikerna: ”Att skolan rör man inte.” Elever riskerar inte att missa något när de byter skola, då man till skillnad från i Sverige följer läroplanen från A till Ö. Lärare vet vilket betygssystem som gäller, och de har en helt annan status än i Sverige.

Det är av yttersta vikt att återinföra ett statligt huvudmannaskap för skolan. De största problemen med kommunaliseringen är att skolan blivit allt mer ojämlik och segregerad. Och att den kommunala ekonomin spelar en avgörande roll när det gäller tilldelningen av resurser till skolan.

Genom ett statligt huvudmannaskap, en tioårig grundskola, betyg från årskurs 4, jourskolor, ökad kvalitet på maten, tidigare satsningar, fler utbildade vuxna i skolans värld, tydligare riktlinjer för öppnade av friskolor samt många andra satsningar som Sverigedemokraterna drivit under många år kan vi ta ett steg mot att få en världsledande skola igen.

Behöver en invandringspaus

Vad Sverige behöver nu är en invandringspaus, av såväl sociala som ekonomiska skäl. Vad gäller Göteborg så saknas det helt resurser för att ge nyanlända den skolgång de behöver. Sverigedemokraterna uppmanar därför regeringen att ta en ordentlig funderare. I dag upplever vi de största flyktingströmmar i modern historia. Fler än 50 miljoner människor i världen lever på flykt och är i behov av akut hjälp. De varken kan eller vill ta sig till Sverige.

Det är i närområdet som behoven är som störst och det är där vi ska sätta in våra resurser för att hjälpa så många som möjligt, detta inkluderar utbildning.

Lars Hansson (SD)

kommunalråd kommunstyrelsen

Jörgen Fogelklou (SD)

distriktsordförande Göteborg