Horribelt köpa bostadsrätter för nyanlända | Sverigedemokraterna i Göteborg

Horribelt köpa bostadsrätter för nyanlända

Publicerat på GP 28/9 2015 http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2844737-horribelt-kopa-bostadsratter-for-nyanlanda

 

lars jörgenDet saknas i dag 27 000 bostäder för unga vuxna i Göteborgsregionen. Då föreslår kommunens fastighetskontor att köpa bostadsrätter för 100 miljoner kronor för nyanlända, skriver Jörgen Fogelklou (SD) och Lars Hansson (SD).

 

Det är uppenbart att Sveriges migrationspolitik nu är bortom all kontroll. Dagens politik klarar inte av att hantera de sociala utmaningar som nuvarande migration för med sig, i stället reagerar Göteborgs politiker i panik i tron att de löser problem.

I augusti begärde SDN Angered och Norra Hisingen ytterligare 10 miljoner var för att hantera sin ekonomiska kris. Då blev det nej från Anneli Hulthén: ” Vi har lagt ut de pengar som finns. Vi kan inte dela ut mer, om vi inte vill gå bankrutt”. Dessa summor är för övrigt modesta i relation till de problem man brottas med i dessa stadsdelar.

Men ibland finns det pengar. Enligt ett tjänstemannautlåtande till Fastighetsnämnden ”framställs till kommunstyrelsen att utöka nämndens investeringsram för 2016 med 100 Mkr avseende medel för förvärv och anpassning av bostäder”. Med syftet att hysa in nyanlända. Hängde ni med? Hundra miljoner ska plötsligt användas till att fixa bostadsrätter för nyanlända i Göteborg. Vi anser att detta är horribelt. Det saknas i dag 27 000 bostäder för unga vuxna i Göteborgsregionen. När köper staden bostäder till dessa?

Intellektuell härdsmälta

Detta är tyvärr bara början, eftersom regeringen har en stående inbjudan till bokstavligen hela Syriens befolkning, samt erbjuder generösa villkor för andra stora grupper av migranter. Dessutom understödjer man de illegala vägarna till Europa och Sverige. Sammantaget en intellektuell härdsmälta utan jämförelse i modern svensk politik.

Ingen ska tro att vi Sverigedemokrater inte tar flyktingkrisen på allvar. Det gör vi. I vår skuggbudget har vi satsningar på nio miljarder kronor, bland annat till FN:s flyktingorgan UNHCR och World Food Program. Det är stora pengar även i en statsbudget, men de är väl använda. Vi kan med motsvarande belopp hjälpa avsevärt fler människor i deras närområden, jämfört med den nuvarande politiken som huvudsakligen prioriterar fysiskt starka unga män, välbeställda nog att betala flyktingsmugglare.

Detta innebär emellertid att vi kraftigt drar ned på dagens kostsamma och osolidariska migrationsindustri. På så vis får Göteborgs kommun utrymme till sociala satsningar för att börja hantera konsekvenserna av de senaste årens massmigration, samt prioritera svensk välfärd, på riktigt. Det är hög tid för det nu.

Jörgen Fogelklou (SD)
distriktsordförande SD Göteborg

Lars Hansson (SD)
kommunalråd kommunstyrelsen Göteborg