Historisk dag i Kommunstyrelsen Göteborg: Jonas Ransgård (M) ”jag yrkar bifall på SDs yrkande om flyktingpaus i Göteborg.” | Sverigedemokraterna i Göteborg

Historisk dag i Kommunstyrelsen Göteborg: Jonas Ransgård (M) ”jag yrkar bifall på SDs yrkande om flyktingpaus i Göteborg.”

Historisk dag i Kommunstyrelsen Göteborg: Jonas Ransgård (M) ”jag yrkar bifall på SDs yrkande om flyktingpaus i Göteborg.”

Under dagens kommunstyrelsemöte i Göteborg behandlades Sverigedemokraternas yrkande om en omförhandling med migrationsverket i syfte att Göteborgs kommun ska få till en flyktingpaus vad gäller ensamkommande flyktingbarn. (https://goteborg.sd.se/2016/04/15/kommer-moderaterna-rosta-pa-sitt-egna-forslag/) Sverigedemokraterna har tidigare lagt ett liknande yrkande om att säga upp avtalet, som då röstades ner av Moderaterna. Det är mycket glädjande att Moderaterna, via Jonas Ransgård tog till orden under dagens kommunstyrelsen och sa: ”Jag yrkar bifall till Sverigedemokraternas yrkande”. Även Martin Wannholt (Samverkande Göteborgare) biföll vårt yrkande.

– Det är en historisk dag. Det är första gången som Moderaterna bifaller ett yrkande från Sverigedemokraterna Göteborg, och det är mycket glädjande att det gäller ett yrkande i vår kärnfråga, invandringen. Säger Lars Hansson kommunalråd SD

-Jag hoppas att detta kommer påvisa att det är budskapet som är det viktiga, inte budbäraren. Jag tror detta kommer stärka förtroendet för politiker att man faktiskt röstar för det man sagt att man vill genomföra. Jag tror enbart detta kommer tas emot positivt bland de moderata väljarna. Infliker Jörgen Fogelklou, Distriktsordförande Göteborg.

Förslaget röstades ner med 8-5. Då Liberalerna, KD, S,V och MP vill ha en fortsatt massinvandring till Göteborg.

– Jag är inte längre lika orolig! Jag ser en ljusare framtid där vi kommer få fler och fler bifall från partier som vågar följa deras egna övertygelser, oavsett om förslaget kommer från oss, eller någon annan. Avslutar Lars Hansson