Vår organisation | Sverigedemokraterna i Göteborg

Vår organisation

Göteborgsdistriktet omfattas geografiskt av Göteborgs kommun och är indelat i fyra lokala arbetsgrupper som motsvaras av valkretsarna, Hisingen, Centrum, Östra och Västra Göteborg. Du som vill aktivera dig lokalt kontaktar våra kretsledare.

Hisingen:   0707-679607 Terese Wennerstrand, E-post

Centrum:    0729- 481417 Marcus Silverbåge , E-post

Östra Göteborg: 070-091 16 03   Lars Hansson, E-post

Västra Göteborg:  072-535 92 42   Jörgen Fogelklou , E-post