Vår organisation | Sverigedemokraterna i Göteborg

Vår organisation

Göteborgsdistriktet omfattas geografiskt av Göteborgs kommun och är indelat i fyra lokala arbetsgrupper, Hisingen, Centrum, Östra och Västra Göteborg. Du som vill aktivera dig lokalt kontaktar våra kretsledare.

Hisingen:  Håkan Lösnitz, tel:031-7601322, mail: hakan.losnitz@sd.se

Centrum:   Marcus Silverbåge, mail: marcus.silverbage@sd.se

Östra Göteborg: Pernilla Börjesson, tel:0708-650396, mail: pernilla.borjesson@sd.se

Västra Göteborg:  Christer Hätting, tel:0708-650387, mail: christer.hatting@sd.se

Göteborgs kansli: Yvonne
Tel: 0728-53 00 04
mail: goteborg@sd.se