Vår organisation | Sverigedemokraterna i Göteborg

Vår organisation

Göteborgsdistriktet omfattas geografiskt av Göteborgs kommun och är indelat i fyra lokala arbetsgrupper, Hisingen, Centrum, Östra och Västra Göteborg. Du som vill aktivera dig lokalt kontaktar våra kretsledare.

Hisingen:  Håkan Lösnitz

Centrum:    0729- 481417 Marcus Silverbåge

Östra Göteborg: Pernilla Börjesson 

Västra Göteborg:  Christer Hätting