Granska inköpen av Ipads | Sverigedemokraterna i Göteborg

Granska inköpen av Ipads

poseidon_gbg

Publicerat i GP Debatt:

Att grunda ett så omfattande inköp av iPads för drygt 20 miljoner kronor till eleverna i Angered på bara en referens är snubblande nära tjänstefel och bör undersökas noggrant.

Ett teknikföretags totala dominans i en upphandling bör ifrågasättas. Har Apple lyckats köpa sig in sig i Angereds beslutsprocess? En rimlig fråga med tanke på stadens tidigare affärer. Är det verkligen våra elever som är vinnarna?

 

Tveksam upphandling

Av all kritik som framkommit i inköpen av Ipads till Angereds skolelever så saknas en väsentlig fråga. Själva underlaget för att köpa in plattor är osäkert. Endast en skola i Londons utkanter, som likt Angered har en stor andel elever som inte går ut med fullständiga betyg, har fått stå som referens för stadsdelens inköp. Att grunda ett så omfattande inköp på bara en referens är snubblande nära tjänstefel och bör undersökas noggrant.

Men det räcker inte. I underlagen för inköpen står det tydligt att kriterierna enbart riktat sig till Apple trots att det finns fler tillverkare av plattor på marknaden. Många dessutom betydligt billigare och bättre enligt flera insatta. Stadsdelsdirektör Segenstedt har personligen berättat för mig att bara Apple hade den så kallade ”appen” som krävdes för skolarbetet. Att flera andra tillverkare av plattor har liknande appar för skolarbete verkade vara en fullständig nyhet för stadsdelsdirektören.

Alla korten på bordet

Segenstedt ser heller inga problem med att små barn går hem med en värdefull pryl i sin ryggsäck eftersom barnen kan låsa in plattan i skolan. Hur läxor skall göras då kan man fråga sig? Väl hemma kanske föräldrarna inte har råd med trådlöst internet vilket plattorna kräver. Dessutom har flera föräldrar kritiserat plattorna då möjligheten att minska barnens speltid hemma gått bort.

Det är dags att lägga alla korten på bordet. Denna hastigt genomförda affär måste utredas. Det finns flera frågetecken som inte kan ignoreras. Varför har bara en tillverkare beaktats och varför finns det inte fler referenser.

Artikel i GP