GP DÖLJER SANNINGEN! | Sverigedemokraterna i Göteborg

GP DÖLJER SANNINGEN!

I dagens GP kan vi återigen läsa om de temporära bostäderna för nyanlända, och planerna på att stoppa dessa. Man intervjuar Jahja Zeqiraj (S) Hampus magnusson (M) och Martin Öbo tfr Fastighetsdirektör.

GP skriver bla om att ”Moderaterna röstat nej till tillfälliga bostäder för att de är för dyra”. Detta är förvisso sant. Det har moderaterna gjort i fastighetsnämnden, där SD inte sitter. Moderaterna har dock konsekvent röstat nej, till alla förslag om att avbryta dessa planer i kommunstyrelsen. Moderaterna har även röstat nej till alla våra yrkanden om kostnadsredovisning i kommunstyrelsen.

SD Göteborg har som det enda oppositionsparti bedrivit en aktiv politik, och oppinion för att stoppa dessa extremt dyra bostäder – något vi nu faktiskt till stor del lyckats med.

Vårt första yrkande till kommunstyrelsen om att avbryta dessa temporära modulbostäder kom för precis ett år sedan:

2016-02-03 Avsluta arbetet med modulbostäder
https://goteborg.sd.se/…/…/sites/198/2013/10/yrkande_ks.docx

2016-02-24 Skrev vi nästa yrkande:
Yrkande om byggnation av temporära bostäder
https://goteborg.sd.se/…/2…/02/yrkande_modulbostäder_ks.docx

Att avbryta arbetet med temporära bostäder.
Att hemställa till fastighetsnämnden och stadsdelarna att ta fram mer ekonomiskt hållbara alternativ än de extremt dyra temporära modulbostäderna.

2016-02-29 lade vi in ett yttrande – när Moderaterna ville leta efter NYA PLATSER FÖR MODULBOSTÄDER! Moderaterna hade alltså inget emot kostnaderna, men platserna var ”fel”.
https://goteborg.sd.se/…/SD_Yttrande_KS_2_2_12_modulbostäde…

2016-03-31 yrkande vi på att alla kostnader skulle redovisas.
https://goteborg.sd.se/…/SD_Yrkande_KS_2_2_13_bosättningspr…

”Att Framtiden AB, Fastighetsnämnden samt social resursnämnden återkommer med en samlad bild över kostnaderna (byggkostnader, drift, skola, vård- omsorg, samt övriga kostnader som kan tillkomma och som ytterligare kommer belasta Göteborgs skattebetalare) så att transparens och öppenhet uppnås på riktigt.”

2016-04-06 Yrkade vi på att bygga riktiga småhus istället för temporära modulhus för nyanlända i Utby.
https://goteborg.sd.se/…/Yrkande-SD-Förslag-på-småhus-på-ob…

2016-08-30 Lämnar vi in ett yrkande om att avsluta Hyra av villavagnar på Lilleby Camping som mellanboende för nyanlända.
https://goteborg.sd.se/…/SD_Yrkande_KS_Lilleby_Camping_nyan…

2016-09-07 Yrkar vi att Göteborgs stad ska ansöka om undantag från bosättningslagen för gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
https://goteborg.sd.se/…/10/yrkande_ks_bosättningslagen.docx

Alla dessa yrkanden har Moderaterna aktivt sagt nej till. Alla.
Nej GP ljuger inte i sin artikel, men det framkommer inte heller vem eller vilka det verkligen är som kämpat och drivit på i dessa frågor. Det är nämligen SD Göteborg. Att GP inte vill framhålla de arbetet vi gör, kan vi ganska enkelt konstatera. Det är inte undra på att allt fler och fler människor söker information och fakta från sk alternativa medier och internet.