Göteborg styrs helt utan visioner | Sverigedemokraterna i Göteborg

Göteborg styrs helt utan visioner

LinbspårvägSom många säker lagt märke till så har vi en kraftigt underdimensionerad infrastruktur i vår stad. Detta har fått fortgå år efter år tack vare sossarnas svaga ledning. En stad som styrs utan visioner för framtiden är en stad utan styrning och mål. Vart är vi på väg och hur ska vi nå målen?

I och med att flera av oss arbetar med att ta fram ett hållbart och samhällsekonomiskt sätt för en modern stads infrastruktur så skrev vi en debattartikel i GP som publicerades här om dagen.

Visioner för göteborg

Göteborg har misskötts av sina politiker. Västsvenska paketet är ett kostsamt men visionslöst projekt som inte löser något, skriver David Lindh (SD).

Göteborg står inför stora förändringar. Alla partier utom SD har kravlöst ställt sig bakom det Västsvenska paketet som gång på gång kritiserats. En tunnel under älven och en ny bro över är två väsentliga delar i paketet. Något som Leif Blomqvist påstår i GP (19/6) stod helt utan finansiering innan pakten slöts med regeringen. Hur de under början av årtusendet lyckades få fram finansiering till en tunnel längs med i stället för under älven kan man ifrågasätta. Vi får hoppas att den numera berömda Göteborgsandan inte var grundorsak till denna konstiga prioritering. En prioritering som för övrigt lett till i stort sett ingenting av det nya Göteborg som skulle växa fram när trafiken försvann från älvstranden. Ett tillfälligt pariserhjul är det enda som våra skattepengar har skakat fram.

Orättvisa lösningar

Vi Sverigedemokrater har sett hur staden misskötts genom åren. Infrastruktursatsningar har lyst med sin frånvaro i decennier och när det väl är akut så vrider kommunens ledning bak armen på medborgarna och kräver en ”skattehöjning” för att lösa problem de själva orsakat. Medborgare här i staden, beroende på var vi bor, har sedan årsskiftet fått betala för äran att passera en viadukt för att nå vårt närmsta affärsområde. Något som andra medborgare knappt märker då de i form av sin hemadress reser avgiftsfritt i större delen av sitt närområde. Rättvist? Knappast, och inte heller genomtänkt av de styrande som enbart har sett till inkomsterna från trängselskatten och ignorerat orättvisan i placeringen av tullarna.

Men det är den totala avsaknaden av visioner som tydligast utmärker stadens rosenröda styre. Var är visionen för moderna trafiklösningar mer än extremt långa spårvagnar på Hisingen eller tunnel under en stad byggd på lera? Hur ser Hultén och Andreasson på framtidens möjligheter med effektiva sätt att driva flexibla fordon? Finns det ens någon tanke på hur staden skall se ut 2050? Hur ska folk transporteras när staden vuxit till en bra bit över en miljon invånare?

Tänk större

Vi Sverigedemokrater har under en tid samlat information om framtidens lösningar. Lösningar med hjälp av teknologi som redan idag existerar men som ännu inte utnyttjas till fullo. Den spårbundna trafiken har en enorm potential om man är villig att se dem. Begreppet PRT (Personal Rapid Transport) en slags spårbunden taxi som går på upphöjd räls tar liten plats i den befintliga miljön tack vare att rälsen är byggd på stolpar. Med hjälp av pyloner och brobyggarteknik kan man även låta rälsen sträcka sig över älven på en höjd som tillåter skepp att fortsätta trafikera älvmynningen i de centrala delarna av staden. Man måste inte vara låst av storlek på själva transporten eller den ovanliggande rälsen. För att utnyttja befintliga tågspår kan en PRT även kunna docka med ett chassi anpassat för traditionell räls.

För driften av dessa ekipage finns en intressant lösning där varje vagn är självförsörjande för elen den behöver. En mindre dual fuel-motor (85 procent naturgas, 15 procent diesel) har den höga verkningsgrad nödvändig för att vid behov hjälpa elmotorn, ladda batterierna samt ladda det svänghjul som lagrar energi. En teknik gammal som gatan men som med modern utveckling gjorts så effektiv att ekipagen kan bli riktigt miljövänliga.

SD har som vision ett transportsystem som inte bara är miljövänligt och samhällsekonomiskt utan även något som attraherar och genererar mer kreativitet i en stad som sen länge associerats med ingenjörskonst och driftighet. Släpp stoltheten och våga tänka större.

Denna video på ca 4 minuter beskriver vad PRT innebär men skall inte ses som exakt det SD Göteborg vill uppnå.