Göteborg stad hemställan till regeringen angående IS Terrorister. | Sverigedemokraterna i Göteborg

Göteborg stad hemställan till regeringen angående IS Terrorister.

SD Göteborg har idag skickat in ytterligare ett initiativärende till kommunstyrelsen vad gällande IS terrorister.

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen

  •  Kommunstyrelsen beslutar att Göteborg stad snarast tillskriver regeringen och uppmanar regeringen att skyndsamt vidta de åtgärder som krävs för att kunna omöjliggöra för IS-terrorister att återvända till Sverige. Detta för att visa att även vi kommunpolitiker tar landets och medborgarnas säkerhet på största allvar.

Yrkandet
Nu när IS-Kalifatet i stort sett är besegrat finns det ett antal tillfångatagna IS-terrorister med svenskt medborgarskap som sannolikt kommer att återvända till Sverige om de får chansen då de inte riskerar straff i Sverige om det inte kan bevisas att de begått några brottsliga handlingar i t.ex. Syrien eller Irak.

Svenska medborgare som stridit för mördarsekten IS ska naturligtvis till varje pris förhindras att någonsin mer sätta sin fot på svensk mark. Samtliga av landets välrenommerade terrorforskare och säkerhetsexperter har sedan länge varnat för återvändande IS-terrorister. Nu senast larmade SÄPO om att 41 kommuner kan tvingas ta emot dessa IS-terrorister. Göteborg är en av dessa utpekade kommuner.

Debatten om återvändande IS-terrorister pågår just nu för fullt runt om i landet. Det finns en tydlig folklig opinion att omnämnda terrorister inte ska vara välkomna tillbaka till Sverige. Regeringen verkar inte ha någon plan att hantera denna situation.

Enligt Kommunallagen ska kommuner handha angelägenheter av allmänt intresse med anknytning till kommunens områden och dess invånare. Sverigedemokraterna menar att frågan om återvändande IS-terrorister är i allmänhetens intresse och har största betydelse för Göteborg stads invånares trygghet.

Den 14 mars uppmärksammade media att många tidigare återvändande IS-terrorister redan begått nya allvarliga brott såsom misshandel och mord efter återkomsten till Sverige. Därför är det av yttersta vikt att vi kommunpolitiker gör allt som står i vår makt för att förhindra att fler IS-terrorister återvänder till Sverige. Det är riksdagen som fattar beslut om hur IS-terrorister skall förhindras att återvända till Sverige. Vi måste därför påverka riksdagen. En av de saker Göteborg stad skulle kunna göra utan att ge sig in i juridiska gråzoner eller bryta mot gällande lagstiftning, är att tydligt uttrycka att dessa mördare inte är välkomna till Göteborg. Det är beklagligt att Sverigedemokraternas yrkande gällande detta inte bifölls i kommunstyrelsen den 27 Mars.