Göteborg bryter mot lagar och regler | Sverigedemokraterna i Göteborg

Göteborg bryter mot lagar och regler

Publicerad 2016-09-13 http://www.expressen.se/gt/debatt-gt/sd-goteborg-bryter-mot-lagar-och-regler/ på GT

Skola och barnomsorg räcker inte till, skriver SD-topparna.

Visst kan det, som Jahja Zeqiraj (S) noterar, vara svårt att prioritera och ta ansvar. Extra svårt blir det när man har gått till val på en i grunden helt orealistisk politik. Tyvärr hade vi i Sverigedemokraterna helt rätt om migrationspolitiken i valrörelsen 2014. Men att läsa protokollen innantill borde inte vara så svårt. Jag noterar till exempel att Martin Wannholt (-) lyfts fram av Zeqiraj som ansvarstagande. Han gick alltså på SD:s linje i kommunstyrelsen just i frågan om de orimligt dyra modulhusen.

Zeqiraj förefaller anse att det är olagligt för Göteborg att avvisa statens krav på fortsatt flyktingmottagande, men vi hotas alltså inte än av strafföreläggande eller liknande om vi tackar nej.

Regering och riksdag stiftar lagar, så långt är alla överens, men när kraven på kommunerna helt enkelt inte går att uppfylla så måste kommunerna säga ifrån. Ett särskilt ansvar vilar här på socialdemokratiskt styrda kommuner, eftersom de av naturliga skäl har bättre kanaler till regeringen. Det var genom protester i kommunerna som skutan vändes i november 2015, om än för sent.

Migrationspolitiken behöver nu skärpas ytterligare, vilket situationen i Göteborg visar. Göteborgs stad bryter just nu varje dag mot olika lagar vad gäller regler för till exempel skola och barnomsorg, vilket tydligen inte bekommer Jahja Zeqiraj. Men så fort det handlar om asylmigration så ska alla andra intressen stå tillbaka. Det är denna ordning vi i Sverigedemokraterna och allt fler göteborgare vill ändra på.

 

Jörgen Fogelklou (SD)
Distriktsordförande och kommunfullmäktigeledamot Göteborg

Lars Hansson (SD)
Kommunalråd och kommunfullmäktigeledamot Göteborg

Staffan Levinsson (SD)
Kommunfullmäktigeledamot Göteborg
treestooges