Glöm inte vänsterextremisterna | Sverigedemokraterna i Göteborg

Glöm inte vänsterextremisterna

vänster_hat

Sverigedemokraterna välkomnar Teskedsordens engagemang för ökad tolerans men ifrågasätter beskrivningen av problemet. I Sverige måste det få vara tillåtet att inte gilla den förda migrationspolitiken utan att bli kallad för rasist.

 

Teskedsorden skriver om tolerans den 19 oktober. Om våldsbejakande och intoleranta ungdomskulturer som sprider sig. Därför vill de införa en toleransutbildning. SD Göteborg välkomnar detta engagemang men ifrågasätter själva beskrivningen av problemet.

Teskedsorden sätter likhetstecken mellan extremism och rasism på ett obehagligt sätt och verkar glömma vänsterextrema grupper som får näring av deras ord om tolerans. I Sverige måste det få vara tillåtet att inte gilla den förda migrationspolitiken utan att bli kallad för rasist. Vi måste kunna visa tolerans för alla åsikter. Naturligtvis tar SD avstånd från rasism och hat mot folkgrupper men på exakt samma sätt så utsätts vi som är motståndare till en misslyckad migrationspolitik för intolerans och hat.

 

Möts med glåpord, hat och våld

Polis_demo2

Inte sällan så möts vi på torg och gator med glåpord och hot om våld. I vissa fall har även dessa hot blivit verkställda. Detta hat är något som Teskedsorden spär på genom att hävda att bara några åsikter är godkända och tillåtna. För även om SD är antirasister och aktivt arbetar mot våld så antyds det gång på gång att Sverigedemokrater är just rasister och högerextrema. Det är då som vissa ur den så kallade antirasistiska rörelsen får legitimitet att behandla oss med det våld de annars säger sig vara motståndare till.

Ska en toleransutbildning skapas i Sverige så måste den vara så pass öppen att den utbildar om just tolerans. Även om tolerans mot åsikter som kanske avviker från den för tillfället av media förespeglade normen. Vågar vi inte tala om just denna selektiva syn på vad som är rätt och fel så kan vi lätt hamna i ett totalitärt samhälle där just intoleransen segrar.

Se artikel GP

Foton: E. Myrin