Förtroendet lågt för politiker | Sverigedemokraterna i Göteborg

Förtroendet lågt för politiker

trangselSOM institutet kom idag ut med sin senaste rapport om människors åsikter i Väst-Sverige för politiken och dess företrädare. Föga förvånande så hamnar politikerna på en rekordlåg nivå vilket man tror har dels att göra med alla mut-härvor och den illa hanterade frågan med det Västsvenska paketet i allmänhet och trängselskatten i synnerhet.

Mätningarna med trängselskatt startade 2006. Sedan dess har synen på trängselskatt varit oförändrat negativ. 2012 ansåg 65 procent att trängselskatt är ett ganska eller mycket dåligt förslag samtidigt som 22 procent tycker att det är ett ganska eller mycket bra förslag. Men oavsett vad man tycker i sakfrågan så har förtroendet för politikerna sjunkit rejält.

Partier som ligger närmast sina väljare när det gäller trängselskatt är, på var sin kant, SD och MPTS_som1