Distriktsstyrelsen Göteborg | Sverigedemokraterna i Göteborg

Distriktsstyrelsen Göteborg

Distriktstyrelsen

Sverigedemokraterna Göteborgs distriktsstyrelse består av 9 ledamöter och 2 ersättare.

 

Distriktsordförande

Pernilla Börjesson

 

Vice ordförande

Jörgen Fogelklou
jorgen.fogelklou@sd.se

 

Andre vice ordförande

Håkan Lösnitz
hakan.losnitz@sd.se

 

Ledamöter

Agneta Kjaerbeck
agneta.kjaerbeck@sd.se

Krista Femrell
krista.femrell@sd.se

Marcus Lüthje
marcus.luthje@sd.se

Rasmus Ragnarsson
rasmus.ragnarsson@sd.se

Yvonne Stafrén
yvonne.stafren@sd.se

Christer Hätting
christer.hatting@sd.se

Suppleanter

Per-Håkan Eklund
per.hakan.eklund@sd.se

Finn Lundström
finn.lundstrom@sd.se

Vill du kontakta oss?

goteborg@sd.se

 

Distriktsordförande Göteborg

Pernilla Börjesson
pernilla.borjesson@sd.se
073 687 75 78

 

Kansli/Ekonomichef

Yvonne Stafrén
yvonne.stafren@sd.se
072 853 00 04