Publicerade artiklar | Sverigedemokraterna i Göteborg | Sida 4

Publicerade artiklar

 • Segregationen är Göteborgs ödesfråga

  Publicerad i GP 8/8 -2017 http://www.gp.se/nyheter/debatt/segregationen-%C3%A4r-g%C3%B6teborgs-%C3%B6desfr%C3%A5ga-1.4511957 Segregationen är Göteborgs ödesfråga DEBATT Slopa Ebo-lagen, inför jourskolor, anställ fler synliga poliser och ge...

  0
 • Ge nyanlända elever en mjukstart

  Publicerad på GP 2017-03-24 http://www.gp.se/nyheter/debatt/ge-nyanl%C3%A4nda-elever-en-mjukstart-1.4207319 Som en del i att förbättra den svenska skolan vill vi införa en förberedelseskola...

  0
 • Flyktingpausen bör vara riktigt lång

  Publicerad på GT 2017-03-02 https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/flyktingpausen-bor-vara-riktigt-lang/ Att Moderaterna i Göteborg nu svängt och håller med Sverigedemokraterna om flyktingstoppet är välkommet,...

  0
 • Bunta inte ihop oss med fascister

  Publicerat på GP 2017-01-19 http://www.gp.se/nyheter/debatt/bunta-inte-ihop-oss-med-fascister-1.4121758 Vi står solidariska med kampen mot antisemitism i alla dess former. Att bunta ihop...

  0
 • Lärare behöver en karriärtrappa

  Publicerad 2017-01-09 på GP http://www.gp.se/nyheter/debatt/l%C3%A4rare-beh%C3%B6ver-en-karri%C3%A4rtrappa-1.4099069 Det är inte Sverigedemokraternas politik som har skapat kunskapsraset i skolan, däremot är det vi...

  0
 • Redovisa kostnaderna för flyktingbostäderna

  Publicerad på GP 2016-11-29 http://www.gp.se/nyheter/debatt/redovisa-kostnaderna-f%C3%B6r-flyktingbost%C3%A4derna-1.3998829 När ska vi göteborgare få reda på vad bostäder för nyanlända kostar? Ingen förutom...

  0