Bygg fler småhus i Utby | Sverigedemokraterna i Göteborg

Bygg fler småhus i Utby

Publicerad på GP 15/4 – 2016 http://www.gp.se/nyheter/debatt/bygg-fler-sm%C3%A5hus-i-utby-1.190944

DEBATT: Den 17 mars beslutade kommunfullmäktige att man ska bygga fler småhus i Göteborg på kommunal mark. Förslaget från alliansen gick igenom med SD som vågmästare. När beslutet nu kan realiseras i Utby stretar alliansen emot. Varför? undrar Björn Tidland (SD) och Lars Hansson (SD).

Vi har ett stort problem med barnfamiljer som flyttar från kommunen för att det inte finns småhus på marknaden. Dessa familjer flyttar då till kranskommunerna, vilket i sin tur betyder uteblivna skatteintäkter. Vidare så blir det både trängsel och miljöbelastning då dessa personer ska pendla in till sina jobb i Göteborg.

Det finns alltså en stor efterfrågan på småhus i Göteborg.

Den 17 mars i år beslutade Göteborgs kommunfullmäktige att man ska bygga fler småhus i Göteborg på kommunal mark. Förslaget från alliansen gick igenom med Sverigedemokraterna som vågmästare. Det är nu dags att gå från ord till handling och verkställa fattade beslut. I Utby vid Strandängen finns det sedan tidigare minst 28 obebyggda tomter som ägs av Göteborgs stad .

Byggklara tomter

Här finns det färdiga planlagda tomter som ligger i ett etablerat småhusområde. Så vad är då problemet?

Alliansen är problemet!

Sverigedemokraterna lade ett förslag i Göteborgs kommunstyrelse den 6 april om avyttring av kommunala tomter i Utby som mycket förvånande röstades ner av M, L och KD. Dessa allianspartier hade alltså en chans att verkställa sin politik om ökad småhusbebyggelse, men när de väl får chansen så stoppar de förslaget.

På dessa tomter planerar man att i stället söka tillfälligt bygglov för uppförande av temporära modulbostäder.

Passar för småhus

Sverigedemokraterna anser att dessa tomter är mest lämpliga för småhus och därför bör man avyttra dessa till privatpersoner i stället för att uppföra modulbostäder.

Temporära modulbostäder för nyanlända har mött ett stort motstånd från närboende. Det är dessutom en illa vald lösning som enligt de flesta kalkyler blir onödigt dyr jämfört med många andra alternativ.

Sverigedemokraterna lägger nu en motion till kommunfullmäktige för att försöka få till stånd småhusbebyggelse i Utby. Vi i SD tar bostadsbristen på allvar. Vi agerar!

Björn Tidland (SD)
ledamot kommunfullmäktige Göteborg

Lars Hansson (SD)
kommunalråd kommunstyrelsen Göteborg