Budget 2022 | Sverigedemokraterna i Göteborg

Budget 2022

Nu är budgeten för 2022 här!

Torsdag 11 november debatterar vi budget i kommunfullmäktige hela dagen (du kan följa budgetdebatten på Göteborg Stads webbsändning)

Du hittar hela vår budget på följande länk SD Göteborg Budget 2022

 En stad som håller ihop.
Göteborg fortsätter att slitas isär. Vi har ett stort antal utanförskapsområden, kombinerat
med gängkriminalitet och klanstyren. Segregationen och utanförskapet måste brytas.
Den förlorade medborgarandan måste återupprättas om vi ska ta problematiken på allvar.
Vi måste stärka och bevara vår gemensamma identitet, på så sätt ökas också den
sociala tilliten. Vi kan inte längre tillåta segregerande sedvänjor, böneutrop på arabiska
eller separata badtider för män och kvinnor. Vi kan inte heller tolerera att barn i förskolan
tvingas bära slöja av personalen, eller att skolor drivs av islamister.
Det är min fasta övertygelse att majoriteten av göteborgarna oavsett bakgrund är
skötsamma, hederliga medborgare som försöker få sin vardag att gå ihop. Nu måste
det råda nolltolerans mot hederskulturer, gängkriminalitet och andat som förstör för
majoriteten.

 

Men allt är inte dåligt.
Göteborg är min plats på jorden. En plats som jag gärna delar med mig av, till alla som
vill bli en del av den och göra staden än bättre. Den stora skiljelinjen går nämligen inte
mellan var man är född eller vilken bakgrund man har. Den går inte heller mellan storleken
på våra plånböcker. Skiljelinjen idag går mellan det konstruktiva och det destruktiva.
Mellan de som väljer att fylla våra barn med kunskap och framtidshopp och de som
väljer att fylla dem med självömkan och droger.
Till Göteborg, till vår plats på jorden, välkomnar jag alla
som vill bidra och hjälpa till med att bygga våra bilar, men
inte er som vill bränna upp dem.

 

 

Jörgen Fogelklou
Ledande oppositionsråd kommunstyrelsen
Sverigedemokraterna Göteborg