Bara i år kommer 900 flyktingbarn till Göteborg – vi måste tala om vad det kostar | Sverigedemokraterna i Göteborg

Bara i år kommer 900 flyktingbarn till Göteborg – vi måste tala om vad det kostar

Publicerat på Nyheter24 24/8 2015
http://nyheter24.se/debatt/807662-bara-i-ar-kommer-900-flyktingbarn-till-goteborg-vi-maste-tala-om-vad-det-kostar

SD Göteborg: ”Åldersbestäm samtliga asylsökande unga och var öppna med volymer och kostnader”

I dagarna skickade Migrationsverkets chef Anders Danielsson ut ett nödrop för att klara den stora ökningen av ensamkommande flyktingbarn. Han beskrev situationen som extraordinär.

Även Migrationsminister Morgan Johansson (S) kallade situationen ”ett stort bekymmer”. Samtidigt som han sköt över ansvaret på kommunerna. ”Den akuta situationen måste Migrationsverket och kommunerna lösa själva inom ramen för sina arbetsuppgifter”.

I onsdagens dragning för Kommunstyrelsen i Göteborg redogjorde socialresursförvaltning för den nästan 100% ökningen av ensamkommande barn till staden. Prognosen för 2015 är nu uppe i över 900 stycken. Och hitintills har varje prognos spräckts. Ca hälften av de ensamkommande tar sedan hit sina anhöriga.

900 stycken, i en stad med över 500 000 invånare kan låta ganska obetydligt. I synnerhet om vi enbart pratar volym. Om dessa barn togs emot jämt över kommunens skolor skulle det innebära att varje skola skulle ta emot 5 st ensamkommande barn. Från lilla Trollängskolan till Torslandaskolan. Att ta emot en elev som kanske aldrig gått i skolan är ingen lätt uppgift. Det krävs mycket extra resurser som tas från övriga i klasserna.

Men vi måste också prata om kostnaderna. I synnerhet i tider när många stadsdelsnämnder tvingas spara in, och går på knäna ekonomiskt.

Enligt Migrationsverkets prognos från april, kommer ersättningarna till kommunerna för mottagandet av ensamkommande i år uppgå till 4,7 miljarder kronor. Prognosen för 2018 är över 10 miljarder kronor. Dessa ersättningar täcker långt från kommunernas kostnader. Vi har alla läst om hur kommuner hyr lägenheter för svindlande summor. Senast redovisades hur Steget Vidare/Klivet Vidare AB i Mölndal tjänade 72 441 kronor per dag och där skattebetalarna stå för notan.

Ingen kan ha undgått om hur svår jakten på att härbärgera dessa unga är, samt att de svindlande kostnaderna kopplat till detta blir en allt tyngre börda att bära. Man kan med all rätt fråga sig om dessa volymer kontra kostnader är rimliga. Vi anser inte det och föreslår några enkla lösningar på problemet.

Åldersbestäm samtliga asylsökande unga (något SD motionerat om i riksdagen). Den som vägrar genomgå testet kommer automatiskt att räknas som vuxen. Dom som visar sig vara barn i behov av skydd ska självklart få det.

Enklare snabbare boende. De skenande kostnaderna är ett akut problem. Inga ockerpriser. Detta kan lösas genom bland annat enklare kollektivt boende. Där vardagliga rutiner ingår. Att tillsammans med personal tvätta, städa och laga mat. På det sättet lära vi ut vårt lands rutiner samt sänka kostnaderna. Det här är inga svårt genomförbara åtgärder utan skulle kunna börja praktiseras ganska omgående, bara viljan fanns.

Jörgen Fogelklou,
Distriktsordförande SD Göteborg

Mats Eriksson,
Ersättare Göteborgs kommunfullmäktige/SD
Ledamot miljönämnden VG region.