Ännu en bordläggningsorgie i Göteborgs kommunstyrelse. | Sverigedemokraterna i Göteborg

Ännu en bordläggningsorgie i Göteborgs kommunstyrelse.

Till dagens kommunstyrelsemöte fanns det 35 st ärenden. Sverigedemokraterna var återigen det parti som lagt fram flest yrkande och yttrande på dessa ärendena inför mötet. Hela 11 stycken. Samt 3 stycken motioner.  Vi ville inte bordlägga ett enda av dessa 35 ärenden.

Trots detta bordlades hela 11 ärenden. Varför? Varför bordlägger Moderaterna sina egna motioner? – De kommer självklart rösta ja för dem när de kommer upp i nästa Kommunstyrelse.

Varför bordlägger Folkpartiet en motion från Sverigedemokraterna om att staden helt ska avsluta sina frivilliga ekonomiska åtagande gällande EU-migranter. De har i kommunfullmäktige klart och tydligt deklarerat att de är för dessa utgifter. De kommer självklart rösta emot vår motion när den återigen kommer upp.  Denna bordläggningskultur måste upphöra!

Vi Sverigedemokrater begär alltid votering på våra egna yrkandet. Detta för att vi i framtiden alltid skall kunna peka på hur vi röstade. Idag blev det 8 st Voteringar.

4 st slutade 12-1
2 st slutade 11-2 (Här fick vi med oss Martin Wannholt)
1 st slutade 6-7 (Alliansen plus SD körde över de rödgröna vad gällande GobiGas)
1 st slutade 7-5 (Har vann tyvärr de rödgröna+ KD ang nytt kulturhus i Bergsjön)

Alla yrkande kommer upp här >>