Alliansen vill öka byggandet för asyl- och nyanlända i Göteborg | Sverigedemokraterna i Göteborg

Alliansen vill öka byggandet för asyl- och nyanlända i Göteborg

Återigen ser vi hur alliansen i Göteborg säger en sak – men röstar för något annat. Man tar inkonsekvent flera steg mot öka asyl- och nyanlända till Göteborg. Trots fagra ord om att ”vi behöver en asylpaus” – går man stick i stäv emot detta, och vill planera fler temporära boenden i Göteborg.

Idag gick alliansen + de rödgröna återigen ihop under dagens kommunstyrelsemöte och har nu beslutat att fler bostäder skall byggas åt asylsökande och nyanlända.

I yrkandet från alliansen står INGENTING om att avbryta de planerade byggena, ingenting.

I yrkande från Alliansen som bifölls kan man läsa:

”Göteborgs Stad står nu inför utmaningen att ordna bostad till
ensamkommande flyktingbarn och barnfamiljer”

”Social Resursnämnd har signalerat att det största behovet nu finns kring ensamkommande flyktingbarn och barnfamiljer. Det bästa vore om fler barn och ungdomar fick plats i familjehem samt att den annonsering och kartläggning som behövs kommer igång omgående”

”Med anledning av detta bör staden redan nu göra en ytterligare inventering av lämpliga platser.”

Det man tog beslut om var följande att sats:

”Att hemställa till fastighetsnämnden och stadsdelsnämnderna att genomföra en bred inventering av nya platser möjliga för temporära boenden som ligger inom stadens utbyggnads planering men där planerad byggstart inte beräknas komma igång förrän om tidigast 10 -15 år”

Från de rödgrönas yttrande:
” I november beslutades att platserna bör ligga i områden där det idag bor få eller inga flyktingar.”

SD kommer inte ha några som helst problem att se våra väljare i ögonen, och rakryggat säga att vi har stått upp för det förtroendet vi fått. Vi har två gånger nu yrkat om att avsluta alla planerade temporära bostäder för asyl och nyanlända i Göteborg.

Sverigedemokraterna vill vara extremt tydliga: Vi kommer inte att vara en del i arbetet med att förankra övriga partiers misslyckade invandringspolitik.

SDs Yttrande och Alliansen Yrkande finns nedan.

http://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/D2099ADBAC096C03C1257F63004E8F36/$File/2.2.12_20160302.pdf?OpenElement

SDs yrkande om att helt lägga ner planerna på temporära bostäder finns här:
http://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/F0412F45DB5DA6DCC1257F63004ECEB2/$File/2.2.13_20160302.pdf?OpenElement