Skrupelfria bidragsfuskare inom LSS måste klämmas åt

Välfärdsbedrägerier är en organiserad brottslighet som är direkt systemhotande. I Göteborg saknas rimliga rutiner för att hantera fusket. SD har länge kämpat i motvind för att få rutiner på plats men inga partier stöttar oss. Detta är ett problem som stjäl enorma resurser från de som är i behov av stöd och hjälp på riktigt, skriver bland andra Jörgen Fogelklou (SD).

Låt oss först fastslå, att vi Sverigedemokrater anser att de individer som är berättigade till assistans, ska få all den hjälp de har rätt till. Det är det enda rimliga i en välfärdsstat.

Den rödgröna röran vill nu att besluten angående personlig assistans ska blir mer tillåtande än rättspraxis i Göteborg. Förvaltningen för funktionsstöd svarar att minskningen bland annat beror på bättre kunskap om bedömningar och att enheterna bättre säkerställer att rättspraxis följs. Något som lett till flera omprövningar av tidigare beslut. Detta är enligt Sverigedemokraterna inte dåligt, det visar på att besluten nu tas under ökat ansvar. Återigen, de individer som är berättigade till assistans, ska få den hjälp de har rätt till och därför kan vi inte tillåta att människor helt utan skrupler dränerar stadens skyddsnät. Dessa bidragsfuskare ska i stället klämmas åt.

Simulerade sjukdomar

Nyligen dömdes en kvinna i Göteborg, som tillsammans med sina föräldrar genom sitt assistansbolag, lurat till sig mer än 43 miljoner kronor. Genom simulerade sjukdomar och assistansbehov betalades pengar ut felaktigt – pengar som sedan gick till lyxhus på Balkan och dyra inköp på NK. Brukarimporten är numera ett begrepp.

Assistansbolag finner en familj i tredje land med ett funktionshindrat barn, som vill till Sverige. Därefter anställs en av föräldrarna, som kommer hit först. Väl på plats ansöker föräldern om återförening med sin familj, vilket är fullt möjligt utan något försörjningskrav med dagens lagstiftning. När barnet anlänt, ansöker familjen om assistansersättning hos Försäkringskassan. När ansökan beviljas övergår föräldern till att arbeta som anhörigassistent åt sitt eget barn. Win-win för båda parter – för familjen, som erbjuds en framtid i Sverige, och för assistansbolaget som fått en ny kund.

Välfärdsbedrägerier är en organiserad brottslighet och som i fallet ovan direkt systemhotande. I Göteborg saknas rimliga rutiner för att hantera fusket. SD har kämpat i länge motvind för att säkra rutiner ska införas, inga partier har ställt sig bakom våra förslag. Detta är ett problem som stjäl enorma resurser från de som är i behov av stöd och hjälp på riktigt.

Det är hög tid att kartlägga och identifiera fusket innan vi släpper några restriktioner som dränerar välfärden än mer. Vi efterfrågar därför en tydlig redovisning i hur förvaltningen arbetar för att motverka fusk med assistansersättning. Vi vill att förvaltningen i samröre med funktionshinderrörelsen, identifierar situationer där risk för fusk inom assistansersättning bedöms vara som störst och redovisar detta för nämndens politiker. En sammanställning med konstaterade oegentligheter samt stadens beräknade kostnader för fusket måste till. Dessutom är det hög tid för Göteborg att etablera en renodlad myndighet i syfte att bekämpa brottslighet i välfärdssystemet.

Jörgen Fogelklou (SD) Kommunalråd

Krista Femrell (SD) Ledamot Nämnden för funktionsstöd

Agneta Kjaerbeck (SD) Ledamot Socialnämnden Centrum