Ställföreträdare och gode män utgör en viktig samhällsinsats. För den enskilde huvudmannen är hjälpen ofta avgörande för att säkerställa en grundläggande trygghet och stabilitet i vardagen. För att trygga bibehållandet av kvaliteten har många kommuner infört strikta begränsningar kring hur många uppdrag enskilda gode män kan inneha i kommunen. Det kan även Göteborgs Stad välja att göra.