9,3% av partisympatierna hos SCB | Sverigedemokraterna i Göteborg

9,3% av partisympatierna hos SCB

SD växer i opinionsmätningarna. På hemsidan status.st görs sammanställningar över de olika opinionsinstitutens mätningar av vår opinion. Vi får nu i genomsnitt runt 11 %. Allt gott med detta, vi går framåt, men stämmer institutens mätningar i faktiska tal med angivna felmarginaler. När jag ser på SCB: s mätningar av opinionen i riksdagsvalkretsen Göteborg får jag tvivel. I valet 2010 fick Göteborg 4,9 % i riksdagsvalet. SCB har sedan april 2011 har SCB mätt SD: s opinion i Göteborg till:
2,9 % — 1,5 % — 1,9 % — 4,4 % — 3,8 % — 4,4 %. Inte en enda mätning över vårt valresultat, trots att partiet nationellt har fördubblats sedan 2010. Göteborg blev också fjärde bästa distrikt i kyrkovalet i år, ingenting tyder på att vi hamnat på efterkälken opinionsmässigt.

SCB är världens äldsta statistikbyrå. De om några borde sträva efter att korrigera sin mätinstrument så att rätt mätvärden erhålls

scb_gbg