650 bostäder till Nyanlända. | Sverigedemokraterna i Göteborg

650 bostäder till Nyanlända.

Ingen kan väl undgått den skriande bostadsbristen i Göteborg.
Bostadskön är lång, och byggandet av nya bostäder täcker inte det behov som finns nu.

Nu försvinner ytterligare 650 bostäder från marknaden, (150 från privata bolag och 500 från allmännyttan).  Du hamnar bakom dessa i kön. Oavsett om du stått i den allmänna bostadskön ett år eller 10.

”Jag hoppas verkligen på detta”
// Ulf Kamne kommunalråd MP

Detta är utöver alla de temporära bostäder staden tänker bygga åt denna grupp.