Förtroendevalda mandatperioden 2022-2026

Valet är nu färdigräknat och vi har ett antal omvalda samt nya ledamöter och ersättare att välkomna och bekanta oss med.

Kommunfullmäktigegruppen har även haft sitt konstituerande möte där Jörgen Fogelklou omvaldes till gruppledare samt vi gratulerar Agneta Kjaerbeck till posten som vice gruppledare och Rasmus Ragnarsson till posten som gruppsekreterare.

Regionfullmäktigegruppen har ännu inte haft sitt konstituerande, detta inlägg kommer uppdateras när valen i regionfullmäktigegruppen är gjorda