I Sverige ska svensk lag gälla och inget annat.

I juli körde två söner på Hisingen avsiktligt ihjäl sin mamma då hon förälskat sig i en ny man. Innan mordet hade redan ett skadestånd betalats ut till pappans släkt i en romsk rättegång (romani kris) av den man som mamman träffat. Mordet har startat en diskussion om Romani kris och hederskultur. 8/9 kunde GP avslöja att Feministiskt initiativs toppkandidat Soraya Post delat en video där talare förespråkar romani kris samt påstår att myndigheter vill ta romska barn. Soraya Post sitter med i Regeringskansliets romska referensgrupp och är även planeringsledare på Romano Center Väst i Göteborg; en kommunal verksamhet som ska stötta personer ur den nationella minoriteten romer och vars vision är ”en framtid som inkluderar alla – på samma villkor.”

Under senaste mötet med Romska rådet i Göteborg den 6/9 delgavs de politiska ledamöterna i rådet muntlig information om att romska skolelever har upplevt det jobbigt att gå till skolan efter mordet på kvinnan. Händelsen ska enligt de romska eleverna ha orsakat rasistiska påhopp från andra elever. Adjungerad deltagare i sin roll som företrädare för Romano center klargjorde därefter att det fanns inget ytterligare att kommentera runt händelsen.

Sverigedemokraterna finner det högst anmärkningsvärt att adjungerade som deltar i Romska rådet har delat en video där romani kris förespråkas – något som så uppenbart strider emot Göteborgs Stads arbete för mänskliga rättigheter och demokratiska grundprinciper. Vi förväntar oss därför inom kort ett tydligt skriftligt fördömande och avståndstagande gällande romani kris från hela Romska rådet i Göteborg. Detta råd finansieras av göteborgarnas samlade skattemedel. Skattemedel skall självklart inte gå till att finansiera råd som inte tydligt tar avstånd från parallella rättssystem.