Jörgen Fogelklou, kommunalråd och gruppledare skriver tillsammans med Agneta Kjaerbeck, ledamot socialnämnd Centrum i GP

 

Informera tidigt om att hederskulturen inte hör hemma här

Göteborg ska alla barn, unga kvinnor och män ha samma rättigheter och möjligheter att själva bestämma över och påverka sina liv. Tusentals unga äger inte rätten till sin egen kropp och tvingas ibland gifta sig med någon som familjen valt ut. Detta måste förändras, redan innan något tragiskt har hänt, skriver Agneta Kjaerbeck och Jörgen Fogelklou, Sverigedemokraterna.
Hedersrelaterat våld och förtryck bygger på kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. I dag får många inte vara med på alla skollektioner, inte umgås fritt med vänner eller välja sin klädsel. Alla får inte fortsätta studera eller älska vem de vill. Denna kontroll gäller i första hand flickor och kvinnor, men drabbar även pojkar och män. Våldet sker när normer överträds. Det kan räcka med rykten utan grund. Våldet är kollektivt sanktionerat och utövas ofta av både familj, släkt och nätverk.

Till dig som riskerar att bli utsatt eller som har utsatts vill vi sverigedemokrater säga:

Du har rätt att älska precis vem du vill. Du har rätt att bestämma över din kropp och dina framtidsdrömmar. Som göteborgare har du rättigheter som barn och människa. Dina föräldrar har i sin tur skyldigheter gentemot dig. Ingen får hota dig, slå dig eller tvinga dig till något du inte vill göra. Samhället har ett stort ansvar i att stötta och skydda dig. Om någon stjäl ditt livsrum kan du vända dig till skolan, socialtjänsten, polisen eller hälso- och sjukvården. I Göteborg har vi Resursteam Heder som riktar sig till barn, unga och vuxna utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Du får stöd anonymt utan att berätta vem du är.

Vikten av att informera

Men när du som ung kontaktar dessa har något tragiskt ofta redan hänt. Det vill vi ändra på. SD har i alla hedersrelaterade ärenden i kommunen, yrkat på vikten av att från dag ett informera om svensk lagstiftning, barns rättigheter och vårdnadshavares skyldigheter. Föräldrar ska veta att hedersvåld inte får förekomma alls i Sverige. När dina föräldrar kommer hit och tar del av vår välfärd ska de känna till dina rättigheter – från dag ett.

Redan på Migrationsverket ska information om hedersrelaterat våld ut till vårdnadshavaren, arbetet ska fortsätta på integrationscentrum. Hur vi fostrar barn i Sverige till självständiga individer med fri vilja ska tas upp på SFI, vid hembesök för förstföderskor, på BVC och till och med på mödravården redan innan du har kommit ut i den här världen. Att i god tid upplysa om svenska lagar och dina rättigheter som barn är det bästa vi kan göra för alla vårdnadshavare när de tar del av det svenska samhället. Framför allt blir det tryggare för dig och andra unga som växer upp här i Göteborg.

Inga fler barn ska omskäras på bekostnad av vuxnas okunskap. Inga fler barn ska föras utomlands och giftas bort. Inga fler barn ska få stryk och kuvas i ”hederns namn.” Göteborgs stad kan bättre och vi ska göra skillnad för alla barn i rätt tid.

Jörgen Fogelklou (SD) , Kommunalråd

Agneta Kjaerbeck (SD), Ledamot Socialnämnd centrum