2022-07-15 deltog Jörgen Fogelklou, vårt kommunalråd tillika ledamot i Göteborgs Kulturnämnd, i en intervju i GP om Göteborg Stads kulturbudget. Så här svarade han (se länk nedan för fullständig artikel)

Jörgen Fogelklou, Sverigedemokraterna

Göteborgs kulturförvaltning uppskattar att det saknas 70 miljoner i nästa års budget för att upprätthålla verksamheten. Bland annat bibliotek riskerar att läggas ned om inte pengar skjuts till. GP har frågat politikerna i kulturnämnden vad de tycker i frågan.
– Det är en svår fråga. Kulturen är jätteviktig. I nuläget tycker jag det är självklart att kulturförvaltningen ska få de 70 miljonerna för att klara av sitt uppdrag, men vi måste också se över vad kulturnämnden ska göra och om man kan dra in på något, säger Jörgen Fogelklou (SD), ledamot i kulturnämnden.

Han tar också upp problemet med en fast ramuppskrivning av budgeten, jämfört med en nollbasbudget där man varje år ser över vilka behov som finns och budgeterar efter det.

– Just nu har vi en slags osthyvelsbudget där vi fortsätter med det vi alltid har gjort men inte får pengar för det längre. Den summan Göteborg köper konst för varje år har inte skrivits upp på 20 år. Kulturnämnden måste följa med sin samtid och kostnadsutvecklingen, speciellt när det handlar om löner. Men vi måste också se om vi kan omprioritera inom nämnden.

Vad vill ni prioritera bort?

– Problemet med kulturen är att folk inte vågar tala om att deras saker är viktigare än andra saker. Kammarmusiken till exempel är extremt viktig men får för lite pengar. Men de måste tala om för kulturnämnden att deras konstform är viktigare för Sverige och Göteborg än bongotrummor från Afrika.

Göteborgs kulturbudget låg senaste året på över 600 miljoner kronor. Är det inte populistiskt att i det sammanhanget ställa kammarmusik mot bongotrummor?

– Du frågade hur vi ville prioritera. Vissa saker är viktigare för Göteborgs kulturutövare och de som ska ta del av den. Om alla säger att allt är lika viktigt, då kommer alla få 50 öre och alla kommer vara missnöjda. Eller så säger vi att vi ska ha rejäla satsningar på vissa saker.

Läs hela artikeln här: