Håkan Lösnitz, Regionråd och nummer ett på Sverigedemokraterna Göteborgs valsedel till regionvalet.

” För vårdgarantin är inte ett politiskt vallöfte, det är ett krav och en förutsättning för att alla ska få den vård de har rätt till.

Jag har nu varit Regionråd under fyra år och har målet att fortsätta med detta. Under de senaste fyra åren har jag drivit frågor inom alla områden, allt från att effektivisera den politiska organisationen, gratis hälsoundersökningar för alla invånare i region för att upptäcka sjukdomar i tidigt skede. Kulturfrågor som att regionen köper konst av konstnärer som bor i VGR eller att vårt kulturarv, som våra seder och traditioner vilar på, kommer alla till del. Personalen inom vården är våra hjältar och skall ha konkurrenskraftiga löner. Om vi skall klara av framtidens sjukvård krävs en omställning till nära vård samt ett ökat arbete med förebyggande folkhälsa.  Två frågor jag speciellt brinner för är en ökad folkhälsa och att ingen ska dö i en vårdkö.

Stora satsningar på ökad folkhälsa är framtiden!

Att arbeta med folkhälsa är ett måste om vi ska klara av framtidens sjukvård. Sverigedemokraterna ser att regionerna kan göra mer i folkhälsoarbetet genom att till exempel utöka möjligheterna till att tidigt upptäcka folksjukdomar. Folksjukdomar är sjukdomar som är vanligt förekommande, till exempel typ-2 diabetes, högt blodtryck, övervikt, fetma, hjärtinfarkt, gallsten, sömnapné, ledbesvär och vissa cancersjukdomar. Vår, Sverigedemokraternas, vision för regionens folkhälsoarbete är att kunna erbjuda regelbundna hälsosamtal och hälsoundersökningar. Genom förebyggande hälsoundersökningar och hälsosamtal kan många latenta sjukdomar upptäckas i god tid och lidandet blir mindre för patienten samtidigt som kostnaden för regionen och samhället blir lägre.

Att upptäcka i tid är att skapa förutsättningar för en bred folkhälsa därför vill vi:

  • Erbjuda lättare hälsosamtal vid varje kontakt med vårdcentralerna.
  • Förbättrade löpande ersättningar för vårdcentraler som uppfyller krav om hälsosamtal.
  • Erbjuda hälsokontroller där blodsocker, puls och blodtryck mäts.
  • Utöka de ekonomiska resurserna för det regionala folkhälsoarbetet med fokus på att förebygga ohälsa.
  • Att Västra Götalandsregionen satsar mer resurser på det region- och kommungemensamma folkhälsoarbetet.
Vård i tid för dig och dina näras bästa.

Redan innan pandemin fanns det en vårdkö som satte sjukvården under hård press och många gånger kunde vårdgarantin inte upprätthållas. Själva pandemin ledde till att ytterligare 30 000 operationer och behandlingar blev inställda. Idag, efter pandemin, så står vi inför större utmaningar än någonsin förr. Varje person som söker vård i Västra Götaland ska få vård inom vårdgarantins angivna dagar. Det står Sverigedemokraterna för. Men vi är inte naiva, det kommer vara svårt och det kommer sätta ytterligare press på personal och avdelningar. Det råder brist på viss personal och den befintliga personalen måste ges möjlighet till återhämtning efter pandemin. Flertalet offensiver behöver göras inom regionen för att komma till bukt med det vårdberg som skapats. För vårdgarantin är inte ett politiskt vallöfte, det är ett krav och en förutsättning för att alla ska få den vård de har rätt till.

 

Inga fler ska dö i en vårdkö!