Vi visar att politiken behöver vara rätt – inte korrekt

Politik handlar om att våga välja och både mitt parti och jag vågar prioritera. Våra förslag har oftast kritiserats hårt av de andra partierna. Trots detta har de slutligen anammat det mesta av det vi hela tiden har sagt är den politik som Sverige behöver, skriver Jörgen Fogelklou (SD).

Jag och mitt parti har under det senaste decenniet fått rätt i fråga efter fråga. Vi var aldrig naiva, vi såg det komma och vi vågade tala klarspråk. Vi har under de senaste två mandatperioderna i Göteborg märkt hur övriga skördar våra idéer. Andra partier har ofta ratat och hånat oss, för att slutligen plocka upp våra idéer och låta dessa blomma fullt ut. Problemet är att det tar alldeles för lång tid – och att övriga partier egentligen inte har förstått grundproblematiken. De försöker bara lindra de ytliga symptomen

Exemplen är många: Stoppa bidrag till etniska föreningar, språkkrav inom omsorgen, tiggeriförbud, fler ordningsvakter, att bygga små modulära kärnkraftsreaktorer, (så kallade SMR), med flera. Några av dessa förslag har i dag tagits upp av andra partier i riksdagen.

Vi kan ta språkkrav inom äldreomsorgen i Göteborg som exempel. Ett förslag vi blev bespottade för. Nu, år senare, är det nästan alla andra partiers politik. Men de ger tandlösa förslag. Det hjälper föga att bara kunna stava till ”ägg och sill” om man inte också förstår hur det ska serveras. Väldigt få vill få sin sill värmd i mikron. Den kulturella kontexten är minst lika viktig. För oss ska omsorgen aldrig ses som ett integrationsprojekt. Våra sköraste är förtjänta av så mycket bättre.

Ställa krav
Göteborg, vår plats på jorden, ska vara en välkomnande öppen stad. En stad som attraherar de bästa av studenterna (som vill stanna kvar, starta företag och anställa fler). Barnfamiljer med drömmar som besannas, välfärdsarbetarna och plåtslagarna. De som på ålderns höst väljer att bo kvar, eller som till och med kanske flyttar hit. Alla är ni mer än välkomna. Är man villig att göra rätt för sig, ska Göteborg vara den bästa av städer, oavsett bakgrund, men låt oss vara tydliga:

I Göteborg ska man anpassa sig, försörja sig och bli en del av samhället, annars kan man bo någon annanstans. I Göteborg ska man gifta sig av kärlek – inte för klanens heder.

Trygghetsarbete ska genomsyra allt
För mig och Sverigedemokraterna finns det inget viktigare än tryggheten för alla invånarna i vår stad. Vi ska krossa den organiserade brottsligheten och bekämpa de territoriella nätverken. Göteborg ska bli tryggt. De enda som ska känna sig otrygga här är de kriminella och de som vill andra illa. Vi måste, bland mycket annat, återskapa en trygg uppväxt, en trygg arbetsmarknad och en trygg välfärd.

Vi ska också motarbeta heders- och klankulturen, religiösa extremister och gängkultur. Utan den basala tryggheten, fallerar allt annat. Men det räcker inte. Vi går till val på att trygghetsarbetet ska genomsyra varje nämnd och varje bolag staden har. Det kommer att ta tid, och vi måste alla göra det tillsammans. Det måste vi vara ärliga med.

Jag försöker ta in allt som händer i Göteborg. Jag tänker på alla de barn som rånats på öppna gator i områden där vi bor. Det finns barn som aldrig har sett sina föräldrar resa sig upp för att gå i väg till jobbet på morgonen, de som på grund av ett uteblivet föräldraskap far illa. Det är också i våra utsatta områden som man dagligen påminns om övriga partiers brutna löften om en bättre samtid och en ljusare framtid. Göteborg behöver inte mer av den politik som skapade problemen från början.

Övriga partiers politik är nämligen prövad, praktiserad och misslyckad. Dagens politiker bryr sig för mycket om att verka korrekta, i stället för att verka rätt. Politik handlar inte längre om att vilja, det handlar om att våga välja. Jag och mitt parti vågar prioritera. Majoritetssamhället ska aldrig någonsin böja sig för minaretsamhället. Vår stad behöver inte heller fler byggnader som sticker ut, vi behöver fler som smälter in. Vår stad är otroligt vacker på sina ställen. Låt oss bejaka det och förädla staden – inte förändra den.

Rösta på SD även lokalt
Det är bara vi som bedriver en sverigedemokratisk politik här i Göteborg. Inget annat parti bedriver den politik Jimmie Åkesson förordar. Röstar man på Sverigedemokraterna till riksdagen, bör man givetvis även göra det lokalt.

Vi vågar också ha en dröm om att vi kan bättre än det som redan är gjort. Politik handlar om vad vi kan göra här och nu. Det gör man inte genom att stirra sig blind på vad som tidigare skett eller genom att fastna i ideologiska dogmer. Vi är övertygade om att Göteborg än en gång kan bli en stad att vara stolt över. En trygg plats på jorden som vi kallar vår.

Till Göteborg, till vår plats på jorden, välkomnar vi alla som vill bidra och hjälpa till med att bygga våra bilar, men inte er som vill bränna upp dem.

Gör som jag och över en miljon människor. Den 11 september rösta på Sverigedemokraterna, lokalt, regional och till riksdagen.

Jörgen Fogelklou (SD), kommunalråd