2019 års budget | Sverigedemokraterna i Göteborg

2019 års budget

Nu finns SD Göteborgs budget för 2019!

Göteborg, vår plats på jorden.
Det är nu hög tid att vi vänder ett antal negativa trender.
Göteborg håller på att slitas isär. Ett stort antal ”NO-GO”-områden har uppstått till följd av de rödgrönas destruktiva identitetspolitik. Staden orkar inte med fler misslyckanden. Segregationen och utanförskapet måste brytas. Den förlorade medborgarandan måste återupprättas och vårt gemensamma kulturarv synliggöras. På så sätt stärks och bevaras den sociala tilliten och vår gemensamma identitet. Vi kan inte tillåta segregerande sedvänjor som muslimska böneutrop eller separata badtider för män och kvinnor i Göteborg. Inte heller att barn i förskolan tvingas att bära slöja av personalen, trots att barnen inte vill. Det är min fasta övertygelse att majoriteten av göteborgarna oavsett bakgrund är skötsamma, hederliga medborgare som försöker få vardagen att gå ihop. Vi kan inte tillåta att ett fåtal ruttna äpplen förstör hela korgen. Från och med nu måste nolltolerans råda mot hederskulturer, gängkriminalitet och andra som förstör för majoriteten.

Göteborg förtjänar nämligen att vara en säker och trygg stad att besöka och bo i. Tyvärr präglas vårt land och stad av allt värre brottslighet. BRÅs nationella trygghetsundersökning (om utsatthet, otrygghet och förtroende publicerad 2018) talar sitt tydliga språk. Andelen som utsatts för hot, misshandel, sexualbrott, bedrägerier, trakasserier och personrån har kraftigt ökat sedan 2015.

Våldet, våldtäkterna, den religiösa extremismen, hedersvåld, skjutningar och krisen i välfärdssystemen har blivit så akuta att alla partier nu äntligen vågar tala om det som vi försökt varna för i åratal. Vi måste nu kraftigt förstärka rättsväsendet och därmed tryggheten. Nolltolerans mot kriminalitet är ett måste om demokratin skall kunna leva och utvecklas. Vi måste också satsa på fler trygghetskameror, skapa säkrare miljöer och att anställa fler ordningsvakter i väntan på att fler poliser utbildas. I vårt Göteborg är det polisen och räddningstjänsten som är en garant för medborgarnas trygghet. De är våra vänner, och på vår plats på jorden kastar man inte sten på sina vänner.

Stadens ekonomi och styrning.
Vi bär ett ansvar i att hantera våra gemensamma skattemedel varsamt. Detta måste ske ansvarsfullt och med fullständig transparens. Göteborg har tyvärr under flera decennier styrts av politiker som inte alltid haft stadens bästa i fokus. Otaliga mut- och korruptionsskandaler har allvarligt skadat förtroendet för staden. Kamelcenter, privata bilreparationer och vidlyftiga resor på skattebetalarnas bekostnad måste få ett slut. Det måste till ett rejält omtag. Staden har alldeles för många kommunala bolag, med för lite insyn i. Att stadens stadsdelsnämnder är för många är något vi påtalat en längre tid. Nu avvaktar vi stadsdelsnämndsutredningen och hoppas att den kommer fram till att minska antalet till fyra. Stadens ekonomi är urusel. Vi räddas av att vi är mitt uppe i en högkonjunktur. Istället för att investera i framtiden, plundrar det rödgröna styret bolagen på pengar. Pengar som borde återinvesteras täcker nu upp hål i ekonomin – och är borta för alltid. Det måste också vara slut på att stadens bolag agerar riskkapitalbank åt dyra och riskfyllda forskningsprojekt. Staden måste återgå till att fokusera på dess kärnverksamhet. Om inte detta görs kommer kraftiga skattehöjningar. Något SKL (Statens Kommun- och Landsting) varnat för.

Vi förtroendevalda måste återupprätta förtroendet för staden.
De styrandes hantering av både Västlänken och i synnerhet folkomröstningen om trängselskatten kommer inte glömmas bort inom den närmaste framtiden. Demokrati betyder folkstyre – att folket själva får bestämma. Det har varit min fasta övertygelse sedan den 19 mars 2015, att övriga partiers svek i folkomröstningsfrågan kommer straffa sig den 9:e september 2018.
Exakt hur det parlamentariska läget kommer se ut nästa mandatperiod vet vi inte med säkerhet förrän efter valdagen.

Just i skrivande stund ser det ut som om den politiska kartan helt kommer att ritas om i Sverige och i Göteborg. För mig och övriga sverigedemokrater är det en självklarhet att prata och samarbeta med alla de partier som är villiga att göra detsamma. I synnerhet i de frågor som vi är rörande överens om. Allt annat är sandlådefasoner. Tyvärr är det dock så debatten verkar låta, åtminstone i media. Därför är det viktigare än någonsin att komma ihåg att en röst på något annat parti än Sverigedemokraterna sannolikt innebär stöd för den misslyckade politik som förts i Göteborg på tok för länge.

Men allt är inte dåligt. Göteborg är en fantastiskt stad, men vi måste våga ha en dröm om att vi kan bättre än det som redan är gjort. Göteborg är min plats på jorden. Vår plats på jorden som vi gärna delar med oss av. Till alla er som vill bli en del av den och göra staden än bättre. Den stora skiljelinjen går nämligen inte mellan var man är född eller vilken bakgrund man har. (Själv är jag född i Norrbotten). Den går inte heller mellan storleken på våra plånbok. Skiljelinjen går idag mellan det destruktiva och det konstruktiva. Mellan de som väljer att fyller våra barn med kunskap och framtidshopp och de som väljer att fylla dem med självömkan och droger.

Till Göteborg, till vår plats på jorden, är alla välkomna som vill bidra och hjälpa till med att bygga våra bilar,
men inte ni som vill bränna upp dem.

Läs hela vår budget här.

Jörgen Fogelklou
gruppledare Sverigedemokraterna Göteborg

Budgetförslag 2019