2017 års första yrkande till kommunstyrelsen är klart! | Sverigedemokraterna i Göteborg

2017 års första yrkande till kommunstyrelsen är klart!

Vi SD-Göteborg har länge varnat för de höga kostnaderna för asylboende och nyanlända som staden har. Detta har vi varnat för och både motionerat om och lagt yrkanden direkt till kommunstyrelsen om. Nu efter både uppdrag gransknings reportage och GTs granskning är det hög tid att agera  – igen!

Följande Eget yrkande är nu inskickat till kommunstyrelsens första möte 2017!

Sverigedemokraterna har tidigare motionerat om att invandringens kostnader (och inkomster) ska redogöras. Vi har även lagt yrkanden om att bolag och nämnder ska redovisa till kommunstyrelsen om kostnaderna för temporära bostäder. Tyvärr har inte något av detta fått gehör. De övriga partierna verkar tycka att det inte är av vikt att redogöra hur mycket detta kostar Göteborgs skattebetalare. Trots att kommunstyrelsen har uppsiktsplikt.

Nu har (förutom SD) både Uppdrag granskning och GT rapporterat om dyra kontrakt, och miljontals kronor av skattemedel som går till diverse boenden för nyanlända och flyktingar. Boenden som dessutom står helt tomma. Ett av dessa bolag är dessutom i kommunens ägo!

Vi ställer oss frågan hur detta ens kan ske, och fortgå!  Att ansvarig politiker dessutom påstår att ”Vi har faktiskt gjort ett jättebra jobb” gör att vi känner oss nödgade att agera resolut, och omedelbart.

Göteborgs styrande verkar tro att pengar från staten inte kommer från skattebetalarna, eller förstå att de skulle kunna ha användas till något annat än att täcka Göteborgs kostnader för nyanländas/flyktingars boende. Dessa hundratals miljoner skulle t.ex. kunnat gå till redan hårt drabbade områden inom omsorg, skola och vård.

Vi måste ha ordning och reda i kommunfinanserna.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunstyrelsen:

Att: Att ge berörda nämnder och bolag i uppdrag att redovisa för kommunstyrelsen alla kostnaderna för boenden för nyanländ/flyktingar,( tomma som fulla) som staden har.

Att: undersöka möjligheten att avbryta alla kontrakt med företag vars flyktingboenden står tomma.

Att: kommunstyrelsen, med tanke på uppsiktsplikten, får en noggrann redogörelse för alla företag Göteborg har tecknat kontrakt med för flyktingboenden. Redogörelsen ska innehålla vilka som äger företagen och vilka som sitter i deras styrelser.