Rödgröna protester mot resultat av sin egen politik | Sverigedemokraterna i Göteborg

Rödgröna protester mot resultat av sin egen politik

Publicerad 2019-03-09 i GT https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/rodgrona-protester-mot-resultat-av-sin-egen-politik/

Rödgröna protester mot resultat av sin egen politik

Att SDN Örgryte-Härlanda nu ligger efter med sin ekonomi beror till stor del på en ansvarslös hantering och felprioriteringar av de rödgröna under tidigare mandatperiod, skriver Jörgen Fogelklou och Agneta Kjaerbeck vid Sverigedemokraterna i Göteborg i en replik till Vänsterpartiet och Miljöpartiet i SDN Örgryte-Härlanda.

Det är märkligt att Vänsterpartiet och Miljöpartiet nu klagar på alliansens budget. En budget som de själva, genom ett valtekniskt samarbete med alliansen, var med och släppte igenom. V och MP tyckte alltså att alliansens budget var bättre än Socialdemokraternas. En socialdemokratisk budget de själva varit med och tagit fram året innan.

Att SDN Örgryte-Härlanda nu ligger efter med sin ekonomi beror till stor del på en ansvarslös hantering och felprioriteringar. Under 2016 betalade Göteborg bland annat ut 175 miljoner kronor för platser till nyanlända som aldrig användes. Samtidigt som extremt dyra modulhus byggdes vid Askimsviken.

Otaliga är de tvivelaktiga affärer staden har begått, både moraliskt och ekonomiskt. Vi behöver bara nämna kamelfarmen som ett exempel. Vi sverigedemokrater har länge förordat att återinföra det så kallade tjänstemannaansvaret. Det skulle råda bot på mycket.

SDN Örgryte-Härlanda redovisade 2018 ett minusresultat på 29,1 miljoner. Man har nu ett negativt kapital på 17,9 miljoner som måste återställas 2019. För detta krävs strama åtgärder som tyvärr kommer att drabba främst barn, äldre och anställda inom hemtjänsten i Örgryte-Härlanda. Detta är sannerligen inga roliga beslut att ta, men återställande av kapital är nödvändigt för att inte ge större konsekvenser till nästa år.

V och MP har i högsta grad varit delaktiga i detta enorma resursslöseri av skattebetalarnas pengar under tidigare budgetår. Nu hävdar V och MP att man borde gått på deras budgetförslag, där 300 miljoner mer fördelades till stadsdelssektorn. De menar på att åtstramningar hade varit ett faktum oavsett, men åtgärder hade inte ”behövt vara så drastiska och lika kännbara för verksamheterna”.

Vi kan inte låta bli att förbluffas över att de rödgröna först är delaktiga i att köra ekonomin i botten för att sedan ha mage att klaga på resultatet. Dessutom klagar de på en budget som de själva släppt fram. Nu när de inte längre styr staden har V och MP plötsligt 300 miljoner mer att fördela.

Vart hittar man dessa pengar? Det liknar sagan om Pojken med guldbyxorna, han med oändliga resurser. Där pojken i detta fall symboliserar oss skattebetalare. För det har alltid varit vänsterns lösning: högre skatt. Problemet med socialism är att förr eller senare tar andras pengar slut.

Med en sverigedemokratisk politik, hade vi aldrig stått inför dessa beslut. Vi hade prioriterat annorlunda från början. Vi hade satt barn, sjuka och äldre före invandringens kostnader.

Jörgen Fogelklou (SD)
Oppositionsråd i Göteborgs kommunstyrelse

Agneta Kjaerbeck (SD)
Ledamot SDN Örgryte-Härlanda