Replik på Socialdemokraternas förslag om språkträning för föräldralediga | Sverigedemokraterna i Göteborg

Replik på Socialdemokraternas förslag om språkträning för föräldralediga

Refuserad replik till GP ang Socialdemokraternas förslag om språkträning för föräldralediga  http://www.gp.se/debatt/nu-kan-fler-föräldralediga-få-språkträning-1.5920041

Ann-Sofie Hermansson (S) och Jonas Attenius (S) verkar nu ha vaknat upp till den verklighet som Socialdemokraterna och de själva har åstadkommit genom decennier av ansvarslös politik för asyl- och anhöriginvandring i Göteborg och riket som stort.  Med den stora bidragskarusellen har man gjort det lönsamt för icke medborgare att försörja sig på barnafödande under många år, med det logiska resultatet att många utlandsfödda kvinnor aldrig (!) kommer in på den svenska arbetsmarknaden.

Nu vill Socialdemokraterna i Göteborg erbjuda ”språkträning för föräldralediga”, till på köpet i andra språk än svenska eftersom kvinnorna ofta är analfabeter. Det illustrerar om inte annat vilka problem vi står inför. Undervisning i svenska ska förstås vara tillgänglig för dem som behöver det, men låt oss ha realistiska förväntningar på SFI. Att förmedla användbara kunskaper i svenska till dåligt motiverade migranter med svag utbildningsbakgrund har visat sig vara väldigt svårt.

De goda intentionerna till trots måste vi också fråga oss hur effektiv språkinlärningen blir i en lokal full av småbarn. Vi i Sverigedemokraterna ser detta som ännu en symbolåtgärd vars huvudsakliga syfte är att politikerna ska kunna säga att de ”gör något”, utan att gå till botten med problematiken. Det egentliga problemet är att det har bildats slutna etniska enklaver, vilket man knappast kommer tillrätta med genom ”dagis-SFI”.

Många saknar incitament att lära sig svenska i och med att ingen riktigt ställer det kravet. Vi i Sverigedemokraterna kan inte acceptera att människor utan skyddsbehov slår sig ned i Sverige och går in i ett permanent bidragsberoende. Därför vill vi reservera vissa bidrag för medborgare – och vägen till medborgarskap går genom språkinlärning och deltagande på arbetsmarknaden.

Då får man i alla fall en god anledning att själv ta tag i sin situation.  Är det sedan så att man känner sig mer bekväm i sitt hemlands kultur, så är det kanske där man ska vara i stället. Då kan samhället lägga resurserna på att underlätta återvandring i de fall skyddsbehov inte föreligger.


Jörgen Fogelklou
Gruppledare SD Göteborg