Sverigedemokraterna i Göteborg

Klargörande angående Göteborgs Postens senaste scoop ang Sd Göteborg.

GP publicerade igår en artikel där de påstod att vi ville bränna ner våra egna valstugor, eller få dem uppbrunna. GP ville också påskina att det var ledningen för SD Göteborg som tagit fram och diskuterat detta förslag.

Detta är direkt felaktigt, vilket vi också meddelade journalisten innan han skrev artikeln.

För det första detta är ingenting som styrelsen eller ledningen diskuterat, överhuvudtaget. Det fanns med i det utkast som visades för styrelsen. Detta utkast till valplan var framtaget av en enskild person. När väl valplanen klubbades ströks naturligtvis detta stycke. Det var tom så viktigt att markera mot skrivelsen att vi tog ett styrelsebeslut på att just det stycket skulle strykas. Styrelsen ville tydligt markera mot detta och få det på pränt.

Styrelsen har alltså agerat precis så som man kan förvänta sig att en ansvarsfull styrelse agerar.

För det andra, det man kan ha med sig i bakhuvudet är att inför 2014 års valrörelse ville dåvarande ordförande hyra in containers och använda som valstugor i valrörelsen. Just pga av den hotbild som fanns och som fortfarande till viss del tyvärr finns kvar. Det är nog mot den bakgrunden som detta raljerande (hur opassande det än må vara – kom med i utkastet)

Den nuvarande styrelsen har hela tyckt att vi skall ha likadana små stugor som övriga partier. Gärna rödmålad, med vita knutar och en svensk liten flagga som vajar stolt. Där vi kan få prata politik, ostört.

Vilket för in mig till det tredje, och kanske viktigaste.

Stoppa Västlänken nu!