En obekväm sanning | Sverigedemokraterna i Göteborg

En obekväm sanning

”I Malmö kan man inte öppet visa sin judiska identitet utan att ta oacceptabla risker. Dörrar sprayas och fönster krossas. Det finns nu orsak att befara att Göteborg står på tur”.

På Möllevångstorget i Malmö hölls på torsdagen och fredagen demonstrationer, där antisemitiska slagord skanderades. Och på lördagen kastades brandbomber mot synagogan i Göteborg.

Malmö är en stad som Sveriges judar flyttar ifrån, helt enkelt för att man känner sig otrygg. Och det beror inte på att särskilt många nazister marscherar på Malmös gator, utan för att Mellanösterns konflikter har flyttat dit. I Malmö kan man inte öppet visa sin judiska identitet utan att ta oacceptabla risker. Dörrar sprayas och fönster krossas. Det finns nu orsak att befara att Göteborg står på tur.

Sverigedemokraterna har sedan lång tid tillbaka varnat för denna utveckling, vilket inte har tagits särskilt väl emot. Nu måste man väl ändå dra åt skygglapparna mycket hårt för att inte se kopplingen till migration från Mellanöstern som den grundläggande orsaken till att judehatet nu tar sig så öppen våldsamma uttryck? Detta samband har hittills om inte ihärdigt förnekats så åtminstone sopats under mattan.

I sin bok ”Framtidsstaden” framhåller författaren Lars Åberg att hela Sverige går i Malmös fotspår. Vart ska Sveriges judar då ta vägen? Staket, taggtråd och kameraövervakning är redan vardag för Sveriges judar på flera håll så vad ska vi säga när de snart börjar att flytta från Sverige?

Det vi hör nu är upprörda ord från just de politiker och publicister som varit med om att driva fram denna utveckling. Vi i Sverigedemokraterna ifrågasätter deras trovärdighet.

Det som behövs nu är polisiära resurser, samt en konsekvent politik som stödjer flyktingar på plats i Mellanöstern, utan att importera konflikterna hit. Det vill säga just den politik som Sverigedemokraterna sedan länge förespråkar. Vi bör också vara tydliga med vårt odelade stöd för den judiska gruppens rättigheter.

Alldeles självklart ska man ta kraftfullt avstånd från antisemitiska konspirationsteorier som ligger och bubblar under ytan även i den svenska debatten. Låt oss då ändå notera att medan antisemitismen bland svenskar är en mycket marginell och ganska ljusskygg företeelse så är hatet mot både staten Israel och det judiska folket helt öppet bland vissa grupper av invandrare, ett hat som tenderar att gå i arv till nästa generation.

Ovanstående är väl att betrakta som något av en obekväm sanning, som dock på bred front håller på att komma ifatt Sverige.


Jörgen Fogelklou

Ordförande Sverigedemokraterna Göteborg